Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 11., 11 Távolságok meghatározásaTarsoly

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - Távolságok meghatározása

11. fejezet - Távolságok meghatározása

11.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik a geometriai-optikai és a fizikai távmérés alapjaival, módszereivel és redukcióival. A modul részletesen tárgyalja az időmérésen és fázismérésen alapuló távmérők elvét, valamint az elektro-optikai távmérőműszerek felépítését. Részletesen kifejtésre kerül a légkör energiacsökkentő hatása, valamint az elektromágneses hullámok légköri terjedésének néhány törvényszerűsége. A modul végén kifejtjük a távmérés redukcióit, valamit röviden áttekintjük a távmérés történetét.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

 • a geometriai-optikai távmérést

 • a fizikai távmérést

 • a légkör energiacsökkentő hatását

 • az elektromágneses hullámok légköri terjedésének törvényszerűségeit

 • a távmérés redukcióit és rövid történetét

A modul elsajátítása után képes lesz:

 • megfogalmazni a geometriai-optikai távmérés lényegét

 • részletesen bemutatni az időmérésen és fázismérésen alapuló fizikai távmérést

 • bemutatni a távmérőműszerek általános felépítését

 • megfogalmazni az elektromágneses hullámok légköri terjedésének főbb törvényszerűségeit

 • meghatározni a légkör energiacsökkentő hatását

 • alkalmazni a távmérés redukcióit

 • összefoglalni a távmérés rövid történetét

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek MTA FKK GGKI, Sopron, 2003

Busics Gy.: Adatgyűjtés 1-2., NYME-GEO, Budapest, 2009

Busics Gy.-, Csepregi Sz.: Poláris részletmérés segédpontokkal, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1997/3

Csepregi Sz.: Mérőállomások, NYME-GEO, Székesfehérvár, 2005

Csepregi Sz.: Geodéziai alapismeretek I-II-III., SE-FFFK, Székesfehérvár, 1977

Deumlich - Steiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag, Drezda, 2002

Fasching A.: A földméréstan kézikönyve. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Budapest, 1914

Fialovszky L.: Geodéziai műszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979

Dr. Vincze Vilmos : Geodéziai számítások, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959

Gyenes R.: A geomatika alapjai, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006

Hazay István (: Geodéziai kézikönyv I-III., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956-1960

Krauter A.: Geodézia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002

Martin D.,- Gatta G: Calibration of Total Stations Instruments at the ESRF, XXIII FIG Congress, München, 2006

Oltay K.-,Rédey I.: Geodézia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962

Sárdy A.: Geodéziai alapismeretek I-II.,Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

Sébor J.: Geodézia I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1953

Staiger R.: University of Applied Sciences, Bochum, Németország, 2009

Yildiz F. : 3D modelling by advanced total station, Selcuk University, Athén, 2007