Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 13., 13 Speciális geodéziai műszerekTarsoly

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13. fejezet - 13 Speciális geodéziai műszerek

13. fejezet - 13 Speciális geodéziai műszerek

13.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik a busszolák és busszolás teodolitok felépítésével és használatával. A modul részletesen tárgyalja a giroteodolitok működési elvét és felépítését. Röviden bemutatásra kerülnek a hidrosztatikai szintezők és szabatos optikai vetítők, amelyek részletesebb felépítéséről és használatáról a későbbi szakmai modulokban lesz szó.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

  • a busszolás teodolitok felépítését és használatát

  • a giroteodolitok működési elvét és felépítését

  • a hidrosztatikai szintezők működési elvét és felépítését

  • a szabatos optikai vetítők működési elvét és felépítését

A modul elsajátítása után képes lesz:

  • részletesen bemutatni a busszolás teodolitok felépítését és használatát

  • ismertetni a giroteodolitok működési elvét és felépítését

  • ismertetni a hidrosztatikai szintezők működési elvét és felépítését

  • ismertetni a szabatos optikai vetítők működési elvét és felépítését

Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek, MTA FKK GGKI, Sopron, 2003

Busics Gy.: Adatgyűjtés 1-2., NYME-GEO, Budapest, 2009

Busics Gy., Csepregi Sz.: Poláris részletmérés segédpontokkal, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1997/3

Csepregi Sz.: Mérőállomások, NYME-GEO, Székesfehérvár, 2005

Csepregi Sz.: Geodéziai alapismeretek I-II-III., SE-FFFK, Székesfehérvár, 1977

Deumlich-Steiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag, Drezda, 2002

Fasching A.: A földméréstan kézikönyve. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Budapest, 1914

Fialovszky L.: Geodéziai műszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979

Dr. Vincze Vilmos (szerk.): Geodéziai számítások, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959

Gyenes R.: A geomatika alapjai, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006

Hazay István (szerk.): Geodéziai kézikönyv I-III., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956-1960

Krauter A.: Geodézia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002

Martin D., Gatta G: Calibration of Total Stations Instruments at the ESRF, XXIII FIG Congress, München, 2006

Oltay K.,Rédey I.: Geodézia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962

Sárdy A.: Geodéziai alapismeretek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

Sébor J.: Geodézia I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1953

Staiger R.: University of Applied Sciences, Bochum, Németország, 2009

Yildiz F. .: 3D modelling by advanced total station, Selcuk University, Athén, 2007