Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 6., 6 A térképek és a GIS

Dr. Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.4 GIS és a térképi megjelenítés

6.4 GIS és a térképi megjelenítés

Korábban a térképészek bizonyos mennyiségű adat felhasználásával készítették térképeiket. Ma nagyon sok szakterület használ térinformatikai rendszereket adatainak az elemzésére, tárolására. Így a térképkészítés és értelmezés interdiszciplinárissá vált. A másik fontos jellemző, hogy a korszerű tervezés, környezeti hatásvizsgálat stb. során rendkívül sok adat egyidejű használata szükséges, a megfelelő vizsgálathoz és tervezéshez. Ez egyértelműen a térinformatikai rendszerek fejlődéséhez vezetett, és ebben a közegben a térképészeti tudás felhasználása egyértelműen a megfelelő megjelenítésre koncentrálódik.

A GIS lehetővé teszi, hogy különböző adatgyűjtések (geodéziai felmérés, távérzékelés, papírtérkép stb.) során keletkezett térbeli információkat integráljunk, sőt lehetséges egyéb más, térbeli információkat csak közvetve tartalmazó adatok (pl. statisztikai adatok településekre vonatkoztatva, címadatbázisok) összekapcsolása. Maguk a térinformatikai szoftverek lehetővé teszik, hogy ezeket az adatokat együtt kezeljük, függetlenül attól, hogy a pontosságuk, az előállítás során végrehajtott generalizálás (erről részletesen olvashatunk a Kar4. modulban), a méretarányuk nem egységes. A térképészek is hasonló módon dolgoztak a különböző adatforrásból származó térképekkel, de az évtizedek során megtanulták, hogy hogyan lehetséges egy egységbe forrasztani a heterogén adatforrásból származó információkat, úgy, hogy a valósághoz legjobban illeszkedő végeredményt kapják. A GIS használói közül azonban sokan elfelejtik azt a tényt, hogy jóllehet a szoftver sok mindent lehetővé tesz, így eltérő pontosságú, méretarányú térképeket kezel egyszerre, amelyek együttes, átalakítás nélküli alkalmazása, az elemzések során téves információhoz vezethet. Képzeljük el, hogy egy ipartelep helyét szeretnénk megtervezni, a tervezéshez 1:10000-es topográfiai térképet használunk, de a talajviszonyokat egy 1:50000-es térképről vesszük át. Egyértelmű, hogy olyan fontos talajjellemzők maradhatnak feltáratlanul, melyek a kivitelezés során problémát jelenthetnek. Természetesen a való életben ezek a tervezési feladatok sokkal bonyolultabbak, hiszen jóval több adatot kell felhasználni és számos előírásnak megfelelően kell a feladatokat elvégezni.

6.4.1 Jellemző elemzési feladatok a GIS-ben

Amint az előzőekben említettük a GIS fontossága abban rejlik, hogy képes együtt kezelni különböző adatbázisból származó térbeli- és nem térbeli adatokat. A térinformatika segítségével feltehető kérdéseket már megismertük térinformatikai tanulmányaink során. Vizsgáljuk meg, milyen szerepet játszanak a térképek ezen folyamatok során.

  • Mi van ott? (Azonosítás): A térképre kattintva egy név, vagy koordináta, vagy egyéb információ jelenik meg. A kérdésre térképek nélkül is kaphatunk választ, de a térképek segítségével sokkal hatékonyabban.

  • Hol van? (Hely): Erre a kérdésre is kaphatnánk válaszként egy koordinátajegyzéket, de sokkal érthetőbb, ha térképen megjelennek a kérdés kritériumainak megfelelő helyek.

  • Mi változott? (Trend): Például egy városiasodást bemutató térképen látható, hogy hogyan épült be a város két meghatározott időpont között.

  • Melyik a legjobb út? (Optimális útvonal): A kérdés egy bizonyos hálózatra épül, például úthálózatra. A kérdést követően megjelenik a térképen a legrövidebb, leggyorsabb, leggazdaságosabb út.

  • Mi a kapcsolat...? (Mintázat): általában ennek a kérdésnek a feltevésekor igen bonyolult folyamatról van szó, és több különböző forrásból származó adat összevetése történik. Erre példa lehet a lokális mikroklíma kialakulása és a környezetében található gyárak elhelyezkedése közötti összefüggés megjelenése térképeken.

  • Mi történik ha? (Modellek): Ez a kérdés a tervezéshez és az előrejelzés folyamataihoz kapcsolható. Hogyan kellene megváltoztatni a közösségi közlekedést, hogyha a várostól északnyugatra egy újabb lakóparkot tervezünk? Milyen legyen ennek a kapacitása?

6.5. ábra Tipikus GIS kérdések, melyekre a térképek adnak választ

A GIS fejlődését több tudományterület befolyásolta, melyeknek más-más a háttere és igénye (pl. erdészet, földnyilvántartás). Ezekkel az igényekkel folyamatosan bővítették a GIS szoftvereket, így például a különböző statisztikai elemző funkciókkal, a számítógéppel segítetett tervezés elemeiig (CAD) sok különböző funkció épült be a szoftverekbe. Ez a folyamat napjainkban is tart. (Legutóbb az ESRI felhasználói konferencián jelentették be, hogy az ArcGIS kiegészül az ENVI szoftverrel, mely kifejezetten raszteres adatok kezelésére és elemzésére szolgál, ezzel szemben eddig az ArcGIS a vektoros adatok kezelésére volt optimalizálva).

Minden szervezetnek és felhasználónak olyan GIS-re van szüksége, mely olyan speciális funkciókat tartalmaz, mely segíthet a felhasználó feladatainak megoldásában. Ilyenek pl. adatbevitel (digitalizálás, validálás), adatkezelés (geometriai konverziók, generalizálás, osztályozás), adatnyerés (kiválasztás, térbeli és statisztikai elemzések), adatmegjelenítés (grafikus megjelenítési funkciók.

A kartográfia a GIS szakértők számára is alapvető támogatást jelenthet.

De mit jelenthetnek a térképek a felhasználók számára a GIS-ben: (Zentai, 2000, Kraak, 2003)

  • direkt vagy indirekt grafikus felhasználói csatoló a GIS-hez,

  • vizuális index,

  • felfedezés: a térképek, mint a vizualizáció formái segíthetnek az adatok „vizuális felfedezésében”(mintázat és korreláció) és az eredmények vizuális közvetítésében,

  • A kimeneti fázisban az asztali térképkészítésben használt ún. „design” szoftverek előnyben részesülnek a jelenlegi GIS szoftverek kimeneti térkép termékeihez képest.

Ez utóbbi problémát felismerve számos térinformatikai szoftvergyártó cég törekszik a térképkészítésben fontos funkciók fejlesztésére. Például a karunkon használt egyik szoftvert, az ArcGIS-t fejlesztő ESRI cég egy ún. „Cartography tools” modult fejlesztett ki.

6.6 ábra. A térképészeti megoldások támogatása ArcGIS-ben

A „Cartography tools” funkcionalitását kifejezetten bizonyos térképészeti problémák GIS környezetben történő megoldására dolgozták ki. A modul funkciói közé tartozik többek között a névrajz (annotáció), maszk készítése, az egyes objektumok egyszerűsítése, és térbeli sűrűségük csökkentése, a jelek finomítása és kezelése. Ez az eszköz képes kezelni bizonyos grafikai problémákat a szimbolizált jelekkel kapcsolatban. Ezen kívül az ArcGIS lehetőséget biztosít például arra is, hogy az adatbázisunkban tároljuk a jelkulcsra vonatkozó információkat. Ezt a „Representation” funkcióval oldhatjuk meg. Ennek segítségével az adatbázis kiegészül két oszloppal. Az egyik oszlop tárolja a felülírásra (Override) vonatkozó adatokat, a másik tárolja az ábrázolásra vonatkozó szabályokat (RuleID). Így akár több térképet is létre tudunk hozni egy adatbázis felhasználásával és az adatokat nem kell többszörösen tárolnunk.