Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 15., A telekalakítások általános fogalmai és szabályai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15. fejezet - A telekalakítások általános fogalmai és szabályai

15. fejezet - A telekalakítások általános fogalmai és szabályai

15.1 Bevezetés

A telekalakítások nemcsak földmérési, hanem építésügyi szempontból is jelentős területfejlesztési beavatkozások egy-egy település életében. Ennek a tevékenységnek vannak országosan érvényes és helyi vonatkozású szabályai.

A modulból ezeket a szabályokat ismerhetjük meg:

  • mindenekelőtt a területfejlesztési és rendezési alapfogalmakat,

  • egyes építési alapfogalmakat,

  • a különféle rendezési tervfajtákat és hatásait a telekalakításokra,

  • a telekalakítás fajtáit és a telekalakítás általános szabályait.

A modul anyagának megtanulása után képes lesz:

  • tisztában lenni a használatos fogalmakkal,

  • felismerni a rendezési terv-fajták fontosságát és különbségeit,

  • megkülönböztetni a különféle telekalakításokat,

  • elkészíteni az egyszerűbb telekalakítások földmérési feladatait.

Irodalomjegyzék

Vincze L.: Országos felmérés II. NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár, 2003

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv)

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei.

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (Tttv)

1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv)

253/1997 (XII.20) Korm. sz. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK)

A telekalakításról szóló 85/2000 FVM sz. rendelet

A 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a fölhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)