Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 15., A telekalakítások általános fogalmai és szabályai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

15.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A modulban összefoglaltuk a telekalakításokra vonatkozó igen szerteágazó jogi és szakmai szabályozásokat, előírásokat, eljárási szabályokat. Mindezek fontos ismeretek nemcsak a telekalakításokhoz, de általában a sajátos célú munkák végrehajtásához is, ezért tárgyaltuk külön fejezetben. (Az egyes telekalakítási feladatok végrehajtásának folyamatát és feladatait a 16. modulban találhatja meg.)

A fejezet áttanulmányozása után válaszoljon a következő kérdésekre!

 1. Véletlenszerű kiválasztással adja meg 5-5 fogalom értelmezését a területfejlesztési és rendezési témakörben (megfelelő a felkészültsége, ha 4 fogalomra hiánytalanul válaszol).

 2. Véletlenszerű kiválasztással adja meg 5-5 fogalom értelmezését az építési fogalmak témakörben (megfelelő a felkészültsége, ha 4 fogalomra hiánytalanul válaszol).

 3. Mi a területrendezés fogalma, célja, feladata, eszközei?

 4. Melyek a területrendezés alapdokumentumai?

 5. Mit tud a Településszerkezeti tervről?

 6. Mi a Szabályozási terv és mire vonatkozik?

 7. Mi a HÉSz és mire vonatkozik?

 8. Milyen jogszabályok vonatkoznak a telekalakításra és milyen vonatkozásban?

 9. Milyen sajátos jogintézmények befolyásolhatják a telekalakításokat?

 10. Mik a területkategóriák és milyen kategóriák léteznek?

 11. Melyek a beépítési módok és miként befolyásolják a telekalakítást?

 12. Mik az építési övezetek és az övezetek? Miként hatnak a telekalakításra?

 13. Melyek a telekalakítás fajtái? Mi jellemzi ezeket?

 14. Milyen (műszaki) szabályok vonatkoznak általában a telekalakításra?

 15. Miből áll a telekalakítási dokumentáció? Mely munkarészeket nem kell mellékelni, ha a változási vázrajzot már záradékolta a földhivatal?

 16. Mi a Tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlat? Mi a telekalakítási helyszínrajz és mi a tartalma?

 17. Milyen formái lehetnek a telekalakítási eljárásnak? Mi a különbség köztük? Ki kezdeményezheti és mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

 18. Mi a telekalakítási eljárás és mik a jellemzői?

 19. Kiket értünk szakhatóságok alatt és mi a feladatuk? Miként kérik fel erre?

 20. Mely szakhatóságoknak és milyen feladattal kapcsolatban van hatásköre?

 21. Mikor kell megtagadni a telekalakítási engedély megadását és mi lehet ilyenkor még a teendő?

 22. Mi az előzetes szakhatósági állásfoglalás és meddig lehet érvényes? Eddig érvényes a telekalakítási engedély? Mit lehet utána még tenni és milyen feltételekkel?