Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 16., A telekalakítások (megosztás, házhelyosztás és mezőgazdasági területek kiosztásainak) végrehajtása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16. fejezet - A telekalakítások (megosztás, házhelyosztás és mezőgazdasági területek kiosztásainak) végrehajtása

16. fejezet - A telekalakítások (megosztás, házhelyosztás és mezőgazdasági területek kiosztásainak) végrehajtása

16.1 Bevezetés

A modulban a különféle telekalakítások végrehajtásának folyamatát és feladatait részletezzük a 15. modulban összefoglalt szabályozások előírásainak figyelembevételével, tekintettel a 11 és 12. modulban leírtakra is.

A modulból megismeri:

  • a kisebb telekalakítások végrehajtásának tennivalóit és a készítendő munkarészek körét,

  • A telekcsoport újraosztása keretében végzendő különféle házhelyosztások során elvégzendő feladatokat,

  • A külterületi kiosztások fajtáit és végrehajtásának feladatait, sajátosságait.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

  • önállóan elvégezni a kisebb telekalakítási feladatokat,

  • áttekinteni a nagyobb területre és több földrészletre vonatkozó munkák főbb munkaszakaszait,

  • végrehajtani a házhelyek kialakítását vagy külterületi kiosztás földmérési feladatait.

Irodalomjegyzék

1. Vincze L.: Országos felmérés II., NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár., 2003.

2. Vincze L: Földmérési feladatok a kárpótlással és a földprivatizációval összefüggésben., (Szakmai segédlet és cikk. Geodézia és Kartográfia 1993/4, 220-224.o.), 1993.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei.

1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv). .

253/1997 (XII.20) Korm. sz. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK).

A telekalakításról szóló 85/2000 FVM sz. rendelet.

A 338/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a fölhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól.

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről.

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

Kárpótlási törvények (I-IV) és kapcsolódó jogszabályok.

Útmutató a kárpótlás és más földprivatizációs feladat végrehajtására (12035/2/1992 FM FTF)

63/2005 Korm. sz. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól.