Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

1. fejezet - Bevezetés

1. fejezet - Bevezetés

Tartalom

Az emberiség megjelenésével a Földön addig kialakult biotikus környezet folyamatosan változott. Az emberiség fejlődésének az alapját mindig az őt körülvevő környezeti tényezők határozták meg, ezen erőforrások minősége és mennyisége, az ezekhez történő hozzáférés. A földi bioszféra fejlődésének legutolsó időszakában kialakult emberi civilizáció igen rövid idő alatt megváltoztatta természeti környezetét, olykor jóvátehetetlen károkat okozva.

A természeti értékek pusztulásának felismerésével egy idő után megjelent a természeti értékek megőrzésének, védelmének szükségessége is. A védelemnek számos eszközrendszere alakult ki, aminek egyik legfontosabb eleme a jogi szabályozás. A természeti értékek megóvása a jogszabályokon kívül kiegészül gyakorlati védelmi módszerekkel. Ezek egyik lényeges feltétele a védeni kívánt természeti értékek és az ezek érdekében alkalmazni kívánt természetvédelmi beavatkozások alapos ismerete. A természetvédelem kezdeti szakaszaiban a védelem főként olyan élőlényekre korlátozódott, amelyek az ember számára gazdasági előnyt jelentettek. Az ökológiai szemlélet erősödésével és a tudomány fejlődésével párhuzamosan napjainkra a bioszféra komplex védelmének az igénye jelenti a természetvédelem legnagyobb kihívását. Ennek fontos lépése az egyes veszélyeztetett vagy valamilyen természetvédelmi, tudományos, ökológiai vagy más szempont szerint kiemelésre érdemes élőlénycsoportok védelme.

Jegyzetünkben a természetvédelemmel kapcsolatos általános ismereteken kívül élőlények védelmével kapcsolatos legfontosabb ismereteket összesítettük, kiemelten a hazai természetvédelmi gyakorlatra alapozva.

Azt is meg kell jegyezzük azonban, hogy a természetvédelem számára nem csak a jogilag védelem alatt álló természeti értékek megóvására kell törekednie. A "Nemcsak a védett az érték" elvnek (a DATE Természetvédelmi Klub jelmondata ) a gyakorlatban is érvényesülnie kell, mert csak így őrizhető meg az élőlények közösségeinek sokfélesége. Mindezek alapján a természetvédelem alapját jelentő élővilágvédelem áttekintésével jegyzetünkben egyben szemléletformálást is kívánunk adni!

Dr. Juhász Lajos

szerkesztő