Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

2. fejezet - 1. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA, VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

2. fejezet - 1. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA, VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

(Juhász, 2003 alapján módosítva)

Az élőlények az élet kialakulása óta folyamatosan változnak. Egyes fajok kipusztulása és eltűnése, más fajok, élőlénycsoportok megjelenése az evolúciós folyamatok természetessége a földi élet, a biológiai sokféleség alapja.

A földtörténet során kialakult bioszféra növény és állatfajai folyamatos átalakuláson estek át, egyes fajok, fajcsoportok eltűntek, mások megjelentek az evolúciós és adaptációs változások függvényében. Az eddigi feltételezések szerint a Földön az élet kialakulása, mintegy 3,5-4 milliárd év óta, 100-250 millió faj alakult ki, de ezek több mint 90%-a eltűnt, kihalt. A jelenleg élő fajok számát 3-5 (30?) millióra becsülik, ezek nagy része azonban még ma is ismeretlen.

A fajok átalakulása egészen az utóbbi évszázadokig természetes folyamatok következménye, melyek sebessége eltérő. A földtörténet során bekövetkező változások, ökológiai krízisek következtében történő fajpusztulások természetesnek vehetők.

Az utóbbi néhány évszázadban az emberi tevékenység közvetlenül vagy közvetett módon drámaian felgyorsította egyes élőlények populációinak pusztulását, amely számos faj teljes kihalásához vezetett. 1600 és 1900 között bizonyíthatóan 75 állatfajt pusztított ki az ember, nagyrészt madarat és emlőst. A XX. században ismét számos madár és emlősfaj került a kipusztult fajok listájára, s még becsülni sem lehet azon fajok számát, melyek eltűntek mielőtt a tudomány megismerte volna ezeket.

A természetes fajpusztulás sebessége a 65 millió évvel ezelőttre tehető dinoszauruszok "hirtelen" kihalásánál sem volt gyorsabb 1000 év/1 faj eltűnésénél. Az 1970-es években feltételezett fajkipusztulás üteme, rendkívül felgyorsulva akár elérhette az 1000 fajt is évenként.

Egyes előrejelzések szerint ez az ütem tovább gyorsulhat Az emberi tevékenységgel közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatba hozható fajpusztulásnak számos oka lehet. A legtöbb kipusztult vagy a kihalás szélére sodródott faj esetében sem lehet egyértelműen a kipusztulást, állománycsökkenést egyetlen okra visszavezetni. A növény- és állatfajok eltűnésének okai átfedhetik egymást. Az élővilágra ható több, kedvezőtlen tényező együttes hatásainak eredménye a rohamosan csökkenő faji sokféleség, az eltűnőben lévő, veszélyeztetett fajok sokasága. A következőkben csak néhány olyan tényezőt sorolunk fel, melyek a kipusztulással leginkább kapcsolatba hozhatók.