Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

3. fejezet - 2. TERMÉSZETVÉDELMI FOGALMAK

3. fejezet - 2. TERMÉSZETVÉDELMI FOGALMAK

A természetvédelem szorosabb megközelítésbena természet élettelen és élő tudományos, kulturális és egyéb szempontból fontos értékeinek, területeinek a megóvását, fenntartását, helyreállítását és részbeni bemutatását jelenti.

A természetvédelem célja sokrétű:

 • természeti értékek, területek, tájak megóvása, fenntartása

 • természeti értékek, a fennmaradásukra szolgáló környezet helyreállítása (rekonstrukciója)

 • tudományos kutatások elősegítése

 • természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés és közművelődés elősegítése

 • történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek környezetének megóvása, fenntartása

 • a vadon élő növény és állatfajok génkészletének védelme, az ehhez szükséges területek fenntartása, megóvása.

A fenti természetvédelmi célok csak akkor valósulhatnak meg, ha a természetvédelem az alábbi feladatainak eleget tesz:

 • megállapítsa a természetvédelem szempontjából fontos természeti tájak, területek, tárgyak, növény és állatfajok körét és azokat védetté nyilvánítsa

 • feltárja a védetté nyilvánított területeket, a növény és állatfajokat veszélyeztető jelenségeket, hatásokat és tevékenységeket

 • megőrizze a védett területeket, fajokat a különböző károsító hatásokkal szemben,

 • az esetlegesen bekövetkező károsodások mértékét lehetőség szerint csökkentse

 • védett természeti területeket, értékeket az utókor számára megőrizze, ezek szakszerű fenntartásáról, helyreállításáról gondoskodjék (Rakonczay, 1995).

A Földön a céltudatos, tényleges természetvédelem kezdete a világ első nemzeti parkjának megalapításától, 1872-től számítható. Ekkor hozták létre Észak-Amerikában a Yellowstone Nemzeti Parkot, s ez jelentette az első nagyobb jelentőségű gyakorlati természetvédelmi intézkedést. Csaknem másfél évszázad alatt mintegy 120 országban alakítottak ki nemzeti parkot vagy azzal azonos elbírálás alá eső területeket, melyek száma így kb. több ezerre tehető. Földünk szárazföldi területein a természetvédelmi oltalom alatt álló területek aránya kb. 1 %. A jelenleg létrehozott nemzeti parkok összes területe becslések szerint több millió km2.Az ember bioszférára gyakorolt káros hatásaival szemben, a még megmenthető fajok, területek fennmaradása érdekében kifejtett tevékenység összességét természetvédelemnek nevezzük.