Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

6.3. Egyezmény A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről" (CITES- Washington, 1973)

6.3. Egyezmény A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről" (CITES- Washington, 1973)

Az egyezmény fő célja, hogy a Föld természeti értékeinek nem pótolható részét jelentő, veszélyeztetett vadon élő növény- és állatfajokat megóvja a kereskedelmi célú mértéktelen kihasználástól, a jelen és jövő nemzedékek számára fenntartsa. Kialakítsa az ezekhez szükséges nemzetközi együttműködés rendszerét. A fentiekben megfogalmazott célokat elsősorban az egyezmény hatálya alá tartozó fajok természetes élőhelyén és környezetükben lehet a leginkább biztosítani. Az egyezmény a kívánt célokat indirekt módon és eszközökkel (korlátozás, tilalom) érheti el. Magyarország csatlakozásának az ideje 1985. Ezt az 1986. évi 15. törvényerejű rendelettel hirdettek ki. Az egyezménnyel kapcsolatban új szabályozás lépett életbe, amelyet hazánk is kihirdetett 2003-ban.

Fontos, hogy az egyes függelékekben felsorolt fajok egyedeiből készült származékokra is vonatkoznak az egyezmény előírásai. Ezért például a krokodilbőr táska, nemeskorall nyaklánc vagy éppen az elefántcsontból készült biliárdgolyó kereskedelme is a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik! Számos országban nem hajlandók betartani az egyezmény rendelkezéseit, de akik ezeket a termékeket megvásárolják, ugyanúgy felelősségre vonhatók, mint azt, aki magát a védett fajt pusztítja el vagy fogja be.

Az egyezményben három függelék (oszlop) sorolja fel a a kereskedelmi korlátozás hatálya alá tartozó fajokat. Az I. függelékben a kipusztulással közvetlenül fenyegetett, a II. függelékben az aktuálisan veszélyeztetett, a III. függelékben pedig bármely részes állam által veszélyeztetettnek tartott fajok felsorolása szerepel. Az egyezményt elfogadó felek az alábbi kötelezettségeket vállalják:

  • A tagállamoknak ki kell jelölniük egy ún. Igazgatási Hatóságot, amely az egyezményből fakadó engedélyezési és egyéb hatósági feladatokat ellátja.

  • Az Igazgatási Hatóság nyilvántartást vezet az I., II. és III. függelékben szereplő fajok kereskedelmi forgalmáról, az egyezmény végrehajtásáról és erről az egyezmény titkárságát évente tájékoztatja.

  • A részes állam területére a jogellenesen behozott - egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedeit elkobozza, ezeket a példányokat az egyezmény előírásainak megfelelően elhelyezi, és az élő állatok elhelyezése érdekében nemzetközi pontot létesít vagy jelöl ki.

  • Tájékoztatja a közvéleményt az egyezmény jelentőségéről, végrehajtásáról;

A tagállamok az egyezmény végrehajtása érdekében saját jogszabályokat is alkothatnak, amelyek akár szigorúbb előírásokat is tartalmazhatnak, mint az egyezményben előírtak.

Hazánk következetesen betartja az egyezmény előírásait.