Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

6.4. Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1979)

6.4. Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1979)

Az egyezmény célja, hogy megteremtse a nemzetközi jogi kereteket a vándorló szárazföldi és tengeri állatfajok védelmére, azok teljes vonulási útvonalán, mivel azok a Föld természetes rendszereinek pótolhatatlan részét képezik. Az egyezmény szempontjából vándorlónak kell tekinteni azokat a vadon élő állatfajokat, melyek egyedei bizonyos időközönként és rendszerességgel és előre jelezhetően egy vagy több országhatáron átlépnek. Az egyezmény I. függelékében a veszélyeztetett vándorló fajok felsorolása található. Az itt felsorolt fajokat egész elterjedési területükön egészben vagy részben a kipusztulás veszélye fenyegeti.

A II. függelékben szereplő fajok védelmi helyzete kedvezőtlen és ezt az egyezménnyel kedvezően lehetne befolyásolni. Az egyezményből fakadó kötelezettségek:

  • Az egyezmény részes országai biztosítják az I. függelékben felsorolt vándorló fajok azonnali védelmét, az esetleges kipusztulások elhárítása szempontjából fontos élőhelyek megőrzését, illetve élőhelyeik helyreállítását, továbbá vándorlásukat jelentősen gátló tevékenységek, akadályok káros hatásának a megelőzését, kiküszöbölését, ellensúlyozását vagy minimalizálását.

  • Az I. függelékben felsorolt fajokat illetően kötelezettség a tényleges veszélyeztető, potenciális veszélyeztető tényezőknek a csökkentése. Ugyancsak kötelezettséget jelent az I. függelékben szereplő fajokat veszélyeztető nem őshonos fajok betelepülésének vagy betelepítésének ellenőrzése, illetve a már betelepített, betelepült fajok állományának felmérése, az állomány esetleges felszámolása.

  • Az egyezmény a II. függelékben szereplő vándorló fajok védelme és gondozása érdekében az előírások kevésbé szigorúak. Az ide sorolt fajok védelme - nemzetközi együttműködés keretében, elsősorban külön megállapodások megkötésével - a részes felek feladata.

  • A Bonni Egyezményhez kapcsolódik "Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről" szóló megállapodás, melynek hazai közzétételére 1994-ben került sor. Az egyezmény Magyarországot bízta meg a vándolró denevérekkel kapcsolatos védelem kidolgozására.

Az egyezményhez Magyarország 1983-ban csatlakozott, amelyet az 1986 évi 6. sz. törvényerejű rendelettel hirdetette ki.