Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

6.5. EGYEZMÉNY AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ NÖVÉNYEK, ÁLLATOK ÉS TERMÉSZETES ÉLŐHELYEIK VÉDELMÉRŐL (Európa Tanács, Bern, 1979)

6.5. EGYEZMÉNY AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ NÖVÉNYEK, ÁLLATOK ÉS TERMÉSZETES ÉLŐHELYEIK VÉDELMÉRŐL (Európa Tanács, Bern, 1979)

1979. szeptember 19-én Bernben fogadta el az Európa Tanács az európai regionális egyezményt, amelynek Magyarország 1990-óta a tagja.

Az egyezmény célja az állat- és növényfajok és különösen természetes élőhelyeik számára a védelem alapvető elelminek biztosítása, a veszélyeztetett fajok esetében a kiemelt védelem kialakítása, valamint a természetvédelmi érdekek érvényesítése az ágazati tervezési rendszerekben és politikákban.

  • Az egyezmény I. fejezete az általános védelmi követelményeket, II. fejezete az élőhelyek védelmének, III. fejezete a fajok védelmének, IV. fejezete pedig a vándorló fajok védelmének speciális elveit, szabályait határozza meg. Az egyezményt négy függelék egészíti ki. Az első és a második felsorolja azokat a növény, illetőleg állatfajokat, amelyeknek a szándékos pusztítását, zavarását stb. tiltja, a harmadikban pedig azoknak a fajoknak a felsorolása található, amelyek hasznosítása, meghatározott feltételek mellett, külön engedéllyel lehetséges. A negyedik függelék a madarakkal és az emlősökkel kapcsolatos tiltott befogási eszközöket és módszereket sorolja fel.

  • Az egyezménnyel kapcsolatban hazánk egyes fajok esetében fenntartásokat tett (pl.: hörcsög). A hazai vadászati szabályozás részben alkalmazza a IV. függelékben felsorolt tiltásokat (pl.: automata öntöltő vadászfegyverek használatának korlátozása, fényszóró használat, mozgó járműről történő vadászat tilalma)