Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

9. fejezet - 8. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

9. fejezet - 8. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

(Kozák, 2007 alapján)

A biológiai sokféleség sokkal több mint a biológiai alapsokaságok jellemzésére alkalmazott mérőszámok egyszerű gyűjtőneve, és nem azonosítható csupán a fajgazdagsággal, ami egyébiránt köznapi értelemben a leggyakrabban használt értelmezése. A biológiai sokféleség kifejezéssel az élet megjelenési formáinak gazdagságát, az élővilág változatosságát és változékonyságát fejezzük ki, ami összetettségénél fogva a biológiai szerveződés valamennyi szintjén értelmezhető.

A biológiai sokféleségnek számos szintje különíthető el, esetünkben Standovár és Primack munkáján (Standovár és Primack, 2001) alapulva a biodiverzitásnak három szintjét: a genetika-, taxon- és az ökológiai diverzitást különítjük el.