Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

9.2. Növényfajok veszélyeztetettségének kategóriái

9.2. Növényfajok veszélyeztetettségének kategóriái

Kipusztult és eltűnt növények

A Vörös Könyv (Rakonczai, 1989) alapján kipusztultnak tekinthető az a faj, melyiknek nem volt az elmúlt ötven évben szaporodó egyede vagy populációja. Eltűntnek tekinthető az a faj, amelyik az utóbbi tíz évben nem került elő. Hazánkban jelenleg természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok között több olyan található, melynek minden ismert hazai természetes állománya kipusztult. Ezek közül az egész Földről kipusztult a magyar mézpázsit (Puccinella hungarica), az utolsó termőhelye valamikor a főváros jelenlegi területén volt. Azok a ritka fajok, amelyek már hazánkban nem élnek, de a környező területeken még előfordulnak, esetleges újbóli előkerülésük esetén védetté nyilvánításuk feltétlenül indokolt.

Néhány Magyarországról kipusztult vagy eltűnt növényfaj:

 • Árnika (Arnica montana)

 • Nyári füzértekercs, (Spiranthes aestivalis)

 • Karcsú gyapjúsás (Eriophorum gracile)

 • Szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica)

 • Ágas holdruta (Botrychium matricariifolium)

 • Keskenylevelű hölgymál (Hieracium staticifolium)

 • Pamacslaboda (Ceratoides latens)

Kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett növényfajok

A közvetlenül veszélyeztetettek közé a kis egyedszámú, elszigetelt populációkban élő fajok tartoznak. A populációk kis létszámúak vagy élőhelyük igen összeszűkült.

 • magyar vadkörte (Pyrus magyarica)

 • hagymaburok (Liparis loeselii)

 • óriás utifű (Plantago maxima)

Aktuálisan veszélyeztetett növényfajok

Kis egyedszámú, lokális populációkban élő fajok tartoznak ide, amelyek élőhelyi környezetében beálló bármiféle kedvezőtlen változás akár a teljes állományt veszélyeztetheti.

 • Csinos tárnicska (Gentianella livonica)

 • Gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius)

 • Fehér májvirág (Parnassia palustris)

 • Havasi tisztesfű (Stachys alpina)

 • Pilisi len (Linum dolomiticum)

 • Szennyes ínfű (Ajuga laxmanii)

 • Széleslevelű harangvirág (Campanula latifolia)

 • Tornai vértő (Onosma tornensis)

Potenciálisan veszélyeztetett növényfajok

Hazánkban közepesen ritka, de teljes hazai állományukat tekintve viszonylag nagy egyedszámú, védett és védelem alatt nem álló fajok tartoznak ide. Ezeknek egyes vidékeken élő populációi veszélyeztetettek.

Ismeretlen veszélyeztetettségű növényfajok

Több növényfajról hiányos információ áll a kutatók rendelkezésére. A lelőhelyek pontos ismerete hiányában nehéz a felkutatása néhány régebben nem látott fajnak. A termőhely átalakulása miatt sok fajt évek óta nem került elő, de ezek ismételt felfedezése bármikor megvalósulhat. A közelmúltban még ismert előfordulású fajok, amelyek jelenleg kipusztultnak vehetők:

 • hólyagos here (Trifolium vesiculosum)

 • lápi hízóka (Pinguicula vulgaris)

 • sápadt lednek (Lathyrus pallescens)