Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

10.4. Az erdőrezervátum program

10.4. Az erdőrezervátum program

Az erdőrezervátum védett erdőterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen beszüntetnek annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és azok megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak. A rezervátumok fokozottan védett területek, ezért látogatásukhoz és kutatásukhoz az illetékes nemzeti park igazgatóság írásbeli engedélye szükséges. A hazai hálózat ma 63 erdőrezervátumot foglal magába.

A program fő célja:

Az erdők természetes életének, változatos szerkezetének, hosszú távú folyamatainak, és gazdag élővilágának megismerése, valamint Magyarország tájait és jellemző erdőtársulásait képviselő erdőállományok - európai rendszerbe illeszkedő - országos hálózatának kialakítása és megőrzése. További célja az ismeretek bemutatása és közvetítése a természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a természeti értékeink iránt fogékony társadalmi csoportok felé

A program hosszú távú gyakorlati haszna lehet, hogy a természetvédelmi célú erdőkezelés és a természetközeli erdőgazdálkodás a mai gyakorlatnál jobban építhet az erdő természetes folyamataira, az erdő spontán felújulására és természetes faállomány-szerkezetére, amelynek ugyanúgy része a famatuzsálem, a kidőlt, vagy álló holt fa, a koronaszintben megjelenő lék, a sok elegyfafaj, mint a nagy gazdasági értékkel rendelkező szálfa.

2. sz. táblázat. A természetes vegetáció és mai maradványainak megoszlása az erdőtársulás csoportoknál (Bartha, 1996 nyomán)

Erdőtársulás-csoportok maradványa Természetes vegetáció (%) Mai vegetáció (%)
Hegy- és dombvidéki erdők
Bükkösök 4 1,2
Gyertyános-tölgyesek 10,5 2,4
Cseres-tölgyesek 19,5 2,5
Meleg és mészkedvelő 3 0,8
Tölgyesek
Mészkerülő erdők 1 0,2
Fenyvesek 1,5 0,4
Síkvidéki erdők
Erdőssztyepp tölgyesek 23 0,4
Ligeterdők 19 0,8
Láperdők 4 0,2
Összesen: 85,5 8,9

3. sz. táblázat. Védett és fokozottan védett növények Magyarországon (a 13/2001. KöM rendelet, valamint a 23/2005. sz. KvVM rendelet szerint

1 Fokozottan védett EU-ban term.véd. szempontból jelentős
Mohák 1,5 - -
Zuzmók - -
Harasztok 23 1 19
Nyitvatermők 19 1 1
Zárvatermők 4 61 556
Összesen 85,5 63 576