Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

11.1. A magyarországi fauna fontosabb elemei

11.1. A magyarországi fauna fontosabb elemei

• Őshonos állatfajok

Az őshonos állatfajok legalább 2 000 év óta folyamatosan jelen vannak a Kárpát-medencében. Ezek védelme elsődleges természetvédelmi feladat.

• Bennszülött állatfajok

A bennszülött (endemikus) fajok máshol nem fordulnak elő, csak hazánk, illetve a Kárpát-medence területén. A kevésbé mozgékony rovarvilágból nagyobb a létszámuk (pl.: beregi futrinka, magyar tarsza). A gerincesek közül kevesebb faj endemikus (pl.: tiszai ingola, Petényi márna, rákosi vipera).

• Maradvány (reliktum) állatfajok

Valamilyen klimatikus időből fennmaradt állományú fajcsoport, amelyik zöme gerinctelen, sok közülük még ma sem ismert teljesen. Védelmük elsődleges az élőhelyükkel együtt (pl.: jégkorszaki reliktum a lápí póc, északi pocok vagy a csíkos szöcskeegér)

• Adventív (betelepült, betelepített) fajok

Spontán vagy szándékos betelepítés miatt nálunk megjelenő, más életföldrajzi régióból származó fajok összessége. Legtöbbször a tájidegen faj nagyobb alkalmazkodó képességű, ezért ez a folyamat az őshonos állatfajok eltűnéséhez vezethet (pl.: naphal, törpeharcsa fajok, muflon).