Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

11.2. Az állatfajok veszélyeztetettségének kategóriái a Vörös Könyv alapján (Rakonczai, 1989)

11.2. Az állatfajok veszélyeztetettségének kategóriái a Vörös Könyv alapján (Rakonczai, 1989)

• Kipusztult vagy eltűnt állatfajok

Ide tartoznak azok az állatfajok, amelyek előzőelg hazánk területén éltek, önmagukon belül szaporodásra és fennmaradásra képes méretű populációkban, de legalább 50 éve nálunk szaporodó példányuk - rendszeres keresésük ellenére - sem került elő. A kipusztult, illetve eltűnt fajok száma folyamatosan változik. Egyes fajok eltünnek de vissza is települhetnek, pl.: az európai hód (Castor fiber), farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx). A Magyarország területéről kipusztult vagy eltűnt madarak között van a rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus), a siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Terao tetris), a reznek (Otis tetrax). A vonuló fajok időlegesen jelennek meg csak hazánk területén. Az eltűntnek nyilvánított reznek már vélhetően a kipusztult kategóriába sorolható.

• Kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett állatfajok

A kis egyedszámban, egymástól elszigetelt populációkban élő bizonytalan fennmaradású fajok, a kismértékű ökológiai változást vagy emberi hatást is nehezen toleráló csoport. Ide sorolhatók azok a fajokat is, amelyek egyedszáma a kritikus szint alá csökkent. Ide sorolható néhány olyan faj is, amelyikből a világonállomány jelentős hányada nálunk él. Ebbe a csoportba tartozik az emlősök közül a nagyfülű-, a csonkafülű- és a pisze denevér, az északi pocok, a nyugati földikutya, a háromcsíkos egér.

A madárfajok közül a feketególya, a batla, a kendermagos réce, a parlagi- és a rétisas, a kerecsensólyom, a túzok, a császármadár, a széki lile és a széki- és a feketeszárnyú székicsér, a fattyú és a fehérszárnyú szerkő, a szikipacsirta, a kövirigó és a vízirigó sorolható a kipusztulástól leginkább fenyegetett fajok közé. Hüllők közül a pannon gyík, a haragos sikló és a rákosi vipera helyzete a legkedvezőtlenebb. Halfajok közül a lápi póc és a Petényi márna sorolható ide.

• Aktuálisan veszélyeztetett állatfajok

Ebben a kategóriában tartoznak azok az állatfajok, amelyek kis egyedszámú populációkban, erősen lecsökkent létszámban élnek, vagy élőhelyükről kipusztultak vagy eltűntek. Az is csökkentheti az állományokat, ha a biotópjuk megszűnőben vagy átalakulóban van. Ide az átvonuló madárfajok azon csoportja is besorolandó, amelyek világállománya kicsi és nemzetközileg védett. A kereknyergű patkós orrú denevér és a szőrös karú denevér, az erdei-, a nagy- és a mogyorós pele, a vidra, a vadmacska sorolható az aktuálisan veszélyeztetett fajok közé az emlősök közül. A kétéltűek közé tartozó alpesi gőtét is veszélyezteti a kipusztulás.

• Potenciálisan veszélyeztetett állatfajok

A távlatilag veszélyeztetett fajok csoportjába azok a fajok tartoznak, amelyeknek elterjedési zónahatára Magyarország területére esik; és nálunk csak kisebb csoportokban, jobbára elszigetelt populációkban élnek. Az endemikus fajaink egy csoportja is ebbe a csoportba sorolható. A zerge, a kishéja, a szirti sas, a pásztormadár, a hegyi gyík és ötvennél több szitakötő és lepkefaj távlatilag veszélyeztetett.