Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

11.3. A hazai állatok életföldrajzi felosztása

11.3. A hazai állatok életföldrajzi felosztása

A Kárpát-medence faunájának biogeográfiai összetevőit Varga alapján tekintjük át (Varga, 2002, In.: Kozák, 2007)

A hazai állatfajok közösségei életföldrajzilag sokszínűek. A Kárpát-medence faunájának kialakulása sokirányú hatás eredeménye.

 • Palearktikus és holarktikus fajok: Eurázsia, vagy Eurázsia és Észak-Amerika területén elterjedtek (pl.: fecskefarkú lepke (Papilio machaon), szajkó (Garrulus glandarius), farkas (Canis lupus),

 • zibériai (boreo-kontinentális) fajok: kárpát-medencei elterjedésűek, a Kárpátok tűlevelű erdőövezetére, esetleg a magas középhegységi régiókra terjed ki (pl.: gatyáskuvik (Aegolius funereus), háromujjú hőcsik (Picoides tridactylus), császármadár (Tetrastes bonasia), uráli bagoly (Strix uralensis).

 • Holomediterrán fajok: a Földközi-tenger vidékén gyakoriak, a Kárpát-medencébe leginkább déli irányból benyomult fajok, melyek elsősorban a melegkedvelő tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, meleg, száraz, déli kitettségű hegyoldalakon élnek. Pl.: kék lonclepke (Limenitis reducta), nagy pele (Glis glis), csicsörke (Serinus serinus), zöldike (Chloris chloris).

 • Pontomediterrán fajok: leginkább a balkáni területek felé összefüggő Al-Duna és Bánát vidékén fordulnak elő. Hazánkban a Villányi-hegységben vagy a Dunántúli- és az Északi-középhegység egyes területein jelennek meg. Pl.: kardoslepke (Iphiclides podalirius), magyar boglárkalepke (Glaucopsyche jolas), magyar téliaraszoló (Erannis ankeraria).

 • Ponto-kaszpi fajok: Eurázsia sztyepp és erdősztyepp zónájára jellemző fajok. Ezek nagyobb része a Pannon régióban éri el elterjedsének nyugati határát. Ilyen számos gerinces faj, mint az ürge (Citellus citellus) és a hörcsög (Cricetus cricetus), a kerecsensólyom (Falco cherrug), kékvércse (Falco vespertinus), rövidnyakú sáska (Dociostaurus brevicollis).

 • Nyugat-balkáni (illír) fajok: a Dél-Dunántúlon, a Dráva és a Száva vízgyűjtőjén valamint az Alpokalján tipikusak.

 • Kelet-balkáni (moesiai) fajok: főleg az Alföld és az Északi-középhegység keleti, délkeleti peremterületein fordulnak elő (néhány csigafaj, Pl.: Chondrula tridens).

 • Déli-kontinentális (dél-szibériai, mandzsúriai) fajok: főleg síksági nedves rétek és láperdők fajai. Pl.: díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius).

 • Alpin (arktikus-alpin) fajok: elsősorban a Kárpátok erdőhatár közeli és a fölötti régiójában, avagy ettől eltérően hideg mikroklímájú élőhelyeken fordulnak elő. Pl.: alpesi gőte (Triturus alpestris).

 • Kárpáti fajok: hazánkban főleg maradvényfajok, menedékterületeken fordulnak elő a Zemplén, az Aggteleki-karszt, a Szatmár-Beregi-sík területén. Pl.: kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulans), kárpáti forráscsiga (Sadleriana pannonica), pompás futrinka (Carabus obsoletus).

 • Atlanto-mediterrán fajok: a Kárpát-medencébe a Dévényi-kapu felől juthattak be, elsősorban a Dél-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegység és dombvidék területén fordulnak elő (pl.: törpe övesbagolylepke -Anarta myrtilli).

 • Dácikus fajok: Erdély hegyvidékének jellemző elemei, melyek pl. az Északi-középhegység és az északkeleti alföld csapadékosabb peremterületein fordulnak elő. Pl.: erdélyi tarsza (Isophya stysi).

 • Xeromontán fajok: arid (száraz éghajlatú) hegyvidéki elemek, nálunk főleg be nem erdősülő sziklás élőhelyek, lejtősztyeppek fajai. Pl.: Phenacolimax annularis csigafaj, Paracaloptenus caloptenoides sáskafaj.

 • Eremiális fajok: hazánkban nyílt edafikus gyepek, félsivatagi jellegű homoki és szikespusztai élőhelyek elemei. Pl.: magyar szikipacsirta (Calandrella brachydactyla hungarica), Narraga tessularia araszolólepke, Saragossa porosa bagolylepke.

 • Kozmopolita és adventív fajok: az adventív fajok az ember közvetítésével kerültek be a Kárpát-medencébe, rendszerint kozmopoliták vagy ubiquisták, azaz az egész Földön, vagy annak nagy részén, mindenféle élőhelyen, vagy egy életformatípuson belül általánosan elterjedtek. Pl.: burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata), fehér medvelepke (Hyphantria cunea), vándorpatkány (Rattus norvegicus), naphal (Lepomis gibbosus).