Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

12.5. Az emlősök védelme

12.5. Az emlősök védelme

Európából az elmúlt 300 év alatt több mint 70 emlősfaj pusztult ki végérvényesen. A hazánkban előforduló közel 81 emlősfaj közül számos közönségesnek számít és jelentős a populációik létszáma. Különösen egyes rágcsálók sorolhatók ide, amelyek tipikus reproduktív stratégiájúak, állományuk kedvező körülmények között rövid idő alatt lényegesen felduzzadhat. Más fajok ezzel szemben teljesen eltüntek a hazai faunából az elmúlt évszázadokban. Ilyen sorsra jutott az európai bölény (Bison bison) vagy a jávorszarvas (Alces alces), barnamedve (Ursus arctos). Több faj rövidebb-hosszabb időre eltünt a hazai faunából, majd természetes visszatelepülés révén ismét megjelent a határainkon belül. Ide sorolható a farkas (Canis lupus), aranysakál (Canis aureus), a hiúz (Lynx lynx), az európai hód (Castor fiber). A hazai emlősök a veszélyeztetésük alapján kerültek az előző időszakban védetté vagy fokozottan védetté. Védett 41, fokozottan védett 14 faj, összességében a hazai emlőseink több mint 60%-a áll védelem alatt.

12.5.1. Az emlősök veszélyeztető tényezői:

 • természetátalakítás,

 • élőhely megszűnés,

 • környezetszennyezés,

 • vadászat

 • háziasítás

 • elvadult háziállatok

 • tájidegen fajok

 • babonák, gyűlölet, tudatlanság

A hazai emlősök közül számos rendbe vagy családba tartozó minden faj védelelem alá került.

A hazai emlősrendek:

 • Rovarevők rendje (Insectivora) – valamennyi faj védett, pl.:

  • sün (Erinaceus concolor)

  • vakond (Talpa europaea)

  • valamennyi cickányfaj (Sorex spp.)

 • Denevérek rendje (Chiroptera) – valamennyi faj (28) védett, 7 faj fokozottan védett:

 • Ragadozók rendje (Carnivora)

  • A kutyafélék családjából fokozottan védett a farkas (Canis lupus)

  • A macskafélék családjából fokozottan védett a hiúz (Lynx lynx), védett a vadmacska (Felis silvestris).

  • A menyétfélék családjából fokozottan védett a vidra (Lutra lutra), 5 faj védett.

  • A medvefélék családjának 1 faja védett, a barnamedve (Ursus arctos), amelyik ritkán fordul elő hazánkban

 • Páratlanujjú patások rendje (Perissodactyla)

  • Hazai fajai közül nincs védett.

 • Párosujjú patások rendje (Artiodactyla)

  • Védett faj a zerge (Rupicapra rupicapra) és a jávorszarvas (Alces alces). Mindkét faj az utóbbi évtizedekben csak 1-2 alkalommal került hazánk területére.

 • Rágcsálók rendje (Rodentia)

  • A pelefélék családjának mindhárom faja védett

  • A mókusfélék mindkét faja védett

   • mókus (Sciurus vulgaris)

   • ürge (Spermophilus citellus)

  • A hódfélékhez tartozó európai hód (Castor fiber) védett. Visszatelepítése folyamatban van.

  • A földikutyafélékhez tartozó nyugati földikutya (Spalax leucodon) fokozottan védett

  • Az ugróegérfélékhez tartozó csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) fokozottan védett. Fennmaradását fajvédelmi program is segíti!

  • A hörcsögfélékhez tartozó északi pocok (Microtus oeconomus) fokozottan védett, fennmaradását fajvédelmi program segíti.

  • Az egérfélékhez tartozó törpeegér védett (Micromis minutus).

091. Kis patkósorrú denevér.JPG

092. Korai denevér.JPG

093. Vakond.JPG

094. Erdei cickány.JPG

095. Sün.JPG

096. Mogyorós pele téli álomban.JPG

097. Farkas.JPG

098. Hiúz.JPG

099. Európai barnamedve.JPG

100. Vidra .jpg