Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

13.1. A háziállatok genetikai állományának a védelme

13.1. A háziállatok genetikai állományának a védelme

Az egyre nagyobb hozamokat előállító, "modern" fajták előre törése egyre inkább visszaszorította a hagyományos, igénytelen, de a te-j, a hús- és egyéb hozamokra nézve alacsonyabb produkcióképességű hagyományos fajtákat. Sokáig fent állt annak a veszélye, hogy a globalizáció folyamata az egyes országokban tartott háziállatfajtákat is egységesíti, a történelmi tájfajták rovására. A távolabbi jövőben várható állattartás lehetőségeinek a változásai azonban nem ismertek Ma még nem lehet egyértelműen felmérni az ember igényeit a távolabbi jövő állatfajai iránt, ezért felelőtlenség lenne kipusztulásra ítélni azokat, amelyeknek pillanatnyilag kisebb "haszna" van. A fejlett állattenyésztési kultúrájú országokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a hozzáférhető génalapok megóvása, egyben az eltűnőben lévő fajták fenntartására. Ezt az alábbiak szakmai szempontok is indokolják:

  • Bizonyos környezeti feltételekhez a hagyományos fajták jobban alkalmazkodnak, mint az intenzív fajták.

  • Az igénytelen fajták tartása lényegesen kisebb befektetéssel valósítható meg.

  • Az ősi fajták populációi genetikai hátteret biztosíthatnak a keresztezési gyakorlatban.

  • Az utóbbi időben egyre inkább teret nyerő biotermelésbe a helyi tájfajták jobban bevonhatók.

A fentieken kívül az őshonos háziállatok védelmét kultúrtörténeti okok is indokolhatják:

  • Az egyes őshonos fajták fenntartása hozzájárul a kultúrtörténeti értékeink fenntartásához.

  • A védett területek (tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok) tájba illő háziállatai a területes védelem egyik fontos elemei. Számos, főként síksági terület terrmészeti értékeit a folyamatos legeltetés tartja fenn. Az értékes növényegyüttesek és a rajtuk élő állatvilág biológiai sokféleségének egyik feltétele a hagyományos gazdálkodás, legeltetéses állattartás.

  • Az oktatásban, szemléletformálásban, a nemzeti tudat megerősítésében is fontos szerepe lehet az őshonos háziállatok fenntartásának. Esztétikai értékeik révén az idegenforgalomnak is fontos részét képezik.