Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

13.2. A génmegőrzés módszerei

13.2. A génmegőrzés módszerei

Az In situ génmegőrzés élő, fajtatiszta állományok eredeti élőhelyen történő fenntartását jelenti. A fajtafenntartás különböző nagyságú területeken lehetséges. Megőrizhetők egy-egy fajta génjei az élő állományok keresztezési rendszerében is. Ezt a nemzetközi szakirodalom "gene pool"-nak nevezi. Ebben a mesterséges állományban a géneket és nem a fajtákat tartják fenn.

Az ex situ állatvédelem eljárás: nem az eredeti környezetében, hanem abból kiragadva állatkertben, ketreces tartásban, rezervátumokban és egyéb speciális területeken fenntartott állományokat őrzi meg.

Hazánkban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézete a felelős ősi fajtáink és ezek törzsállományainak a megmaradásáért. A fajták fenntartása állami támogatással is történik. A veszélyeztetettségi fok természetesen a piaci viszonyokkal változhat. Az őshonos háziállatfajtákkal folyó kutatómunka a fajták tulajdonságainak és ezek öröklődési viszonyainak feltárására, a megfelelő tartási módok kiválasztására, a rokontenyésztés káros hatásainak kiküszöbölésére és a fajtáknak a korszerű tenyésztési rendszerekben való esetleges hasznosítására irányul.

Magyarországon az őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét a földművelésügyi és vidékfejlesztési valamint környezetvédelmi és vízügyi miniszter együttesen határozta meg 4/2007. FVM-KvVM együttes rendeletében.

E rendelet alapján őshonosságuk miatt védett háziállatfajták

 • Bivaly: magyar bivaly

 • Szarvasmarha: magyar szürke

 • Szamár: magyar parlagi szamár

 • Sertés: szőke mangalica, fecskehasú mangalica, vörös mangalica

 • Juh: fehér hortobágyi racka, fekete hortobágyi racka, gyimesi racka, cigája, cikta

 • Kecske: magyar kecske

 • Tyúk: sárga magyar, kendermagos magyar, fehér magyar, fogolyszínű magya, fehér erdélyi kopasznyakú, fekete erdélyi kopasznyakú, kendermagos erdélyi kopasznyakú

 • Gyöngytyúk: magyar parlagi gyöngytyúk

 • Lúd: fodrostollú magyar lúd, magyar lúd

 • Kacsa: tarka magyar kacsa, fehér magyar kacsa

 • Pulyka: bronzpulyka, rézpulyka

 • Nyúl: magyar óriás

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak minősülnek az alábbi fajok fajtái:

 • Szarvasmarha: magyar tarka

 • Ló: gidrán, hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-north star, nóniusz, shagya arab

 • Hal: nyurga ponty (Cyprinus carpio morpha hungaricus), tőponty (Cyprinus carpio morpha acuminatus)

A rendelet értelmében megalalakult az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága, amely javaslatot tesz a védelemre érdemes haszonállatok fajtáira és ezek védelmére.

A háziállatfajtákat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is védelmezi. A védett és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajok és fajták is védelemre szorulnak, fenntartásukat az állam külön jogszabályban támogatja