Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

15. fejezet - 14. Felhasznált irodalom

15. fejezet - 14. Felhasznált irodalom

Tartalom

 • Bakonyi G. (szerk.) 2003. Állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest

 • Bartha D. (1996): A magyarországi erdők értékelése biológiai szempontból – Természet Világa, 1996. II. különszám

 • Begala A., Inántsy P. T., Lukács A. (1999): Természetvédelem. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza

 • Csepregi I. Természvédelmi jogi ismeretek. In.: Kalotás Zs.szerk. (2000):Természetvédelmi ismeretek a madár- és denevérgyűrűzési, valamint a solymászvizsgához. – KÖM Természetvédelmi Hivatal, KMNP Igazgatósága, Budapest - Szarvas – Szeged p.:273.

 • Csepregi I. (2007): Az állatok védelme. In.: Juhász L. szerk (2007): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • Csepregi I. (2008): Természetvédelmi jog. Észak-alföldi Régióért Kht., Debrecen

 • Dudich E. és Loksa I. 1971. Állatrendszertan. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Ecsedi Z., szerk. (2004): A Hortobágy madárvilága. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület. Winter Fair, Balmazújváros – Szeged.

 • Faragó S. 2000. Gerinces állatfajok védelme. LővérPrint Nyomda, Sopron

 • Fekete G., Varga Z. (2006): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

 • Herman O.(1908): A madarak hasznáról és káráról. A m. kir. földmívelésügyi miniszérium, Budapest

 • Juhász L., Kozák L., (2001): Vadászati állattan: Madarak. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum. Agrártudományi Centrum. Állattani, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási jegyzetek, Debrecen

 • Juhász L., Kozák L., (2002): Állatrendszertan. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum. Állattani, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási jegyzetek. Debrecen

 • Juhász L., (2007): Kertek, parkok madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest

 • Juhász L., Gyüre P., szerk. (2007): Pisces Hungarici I. I. Magyar Haltani Konferencia. Supplement Kötet. Agrártudományi Közlemények, Debrecen

 • Juhász L. szerk (2007): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • Juhász L., (2009): Hazánk kétéltűi és hüllői. Mezőgazda Kiadó, Budapest

 • Kondorossy R. szerk. (2008): Gerinctelen állatok védelme. Észak-alföldi Régióért Kht., Debrecen

 • Kondorossy E. (2007): Magyarország állatvilágának védett és védendő gerinctelen állatfajai. In.: Juhász L. szerk (2007): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • Kozák L. (2007): A biológiai sokféleség. In.: Juhász L. szerk (2007): Természetvédelmi állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • Láng I. – Bedő Z. – Csete L. szerk. (2003): Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár 3. Kötet – MTA Társadalomkutató Központ Kossuth Kiadó Budapest, p.: 591.

 • Oroszi S. 1986: A magyar természetvédelem kezdetei. – Országos Erdészeti egyesület Budapest, p.: 219.

 • Oroszi S. 1989: A magyar vadászat és természetvédelem kapcsolatának történeti áttekintése (1945-1985). – Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei XVII. Szám. – Országos Erdészeti Egyesület Budapest, pp.: 54-65.

 • Papp L. (szerk.) 1996. Zootaxonómia. Dabas-Jegyzet Kft., Budapest

 • Péchy T. és Haraszthy L. 1997. Magyarország kétéltűi és hüllői. Az MME Könyvtára 13., Budapest

 • Pintér K., (1989): Magyarország halai. Biológiájuk és hasznosításuk. Akadémiai Kiadó, Budapest1

 • Rakonczay Z. szerk. (1989): Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény-és állatfajok. Akadémiai Kiadó Budapest, p.: 360.

 • Rakonczay Z., (2002): Természetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

 • Szabóné Willin E. (2002): Természet- és tájvédelem. SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös

 • Ujhelyi P., szerk. (2005): Élővilág enciklopédia. A Kárpát-medence állatai. Kossuth Kiadó, Budapest

 • Varga Z., (2002): Post-glacial dispersal strategies of Orthoptera aqnd Lepidoptera in Europe and int he Carpathian Basin. Proceedings of the 13. Colloquium of EIS, Leiden