Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Élővilágvédelem

Élővilágvédelem

Dr. Juhász, Lajos

Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

2011


Tartalom

1. Bevezetés
2. 1. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA, VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
1.1. A természetes élővilágot veszélyeztető globális hatások
3. 2. TERMÉSZETVÉDELMI FOGALMAK
2.1. Az élővilág védelemmel kapcsolatos fontosabb fogalmak
4. 3. A TERMÉSZETVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ELEMEI
3.1. A magyarországi természetvédelmi jogi szabályozás áttekintése
5. 4. TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKCSOPORTOK MAGYARORSZÁGON
6. 5. AZ 1996. ÉVI LIII. SZ. TÖRVÉNY
7. 6. FONTOSABB NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK
6.1. Ramsari Egyezmény (Ramsar, 1971)
6.2. Egyezmény a világ kultúrális- és természeti örökségéről (Párizs, UNESCO, 1972.)
6.3. Egyezmény A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről" (CITES- Washington, 1973)
6.4. Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1979)
6.5. EGYEZMÉNY AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ NÖVÉNYEK, ÁLLATOK ÉS TERMÉSZETES ÉLŐHELYEIK VÉDELMÉRŐL (Európa Tanács, Bern, 1979)
6.6. EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL (RIÓ DE JANEIRO, 1992)
6.7. A Cartagena Jegyzőkönyv (Csepregi, 2007)
8. 7. AZ EU SZABÁLYOZÁS A TERMÉSZETES ÉLŐVILÁG VÉDELME ÉRDEKÉBEN
7.1. A Madárvédelmi Irányelv (Bird Directive)
7.2. Az Élőhely-védelmi Irányelv (Habitat Directive)
9. 8. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG
8.1. A biológiai sokféleség mérése
8.2. A Kárpát-medence állatvilágának biológiai sokfélesége
10. 9. A NÖVÉNYTANI ÉRTÉKEK VÉDELME
9.1. A magyar flóra összetétele:
9.2. Növényfajok veszélyeztetettségének kategóriái
9.3. A növényfajok veszélyeztetettségét befolyásoló biotikus tényezők
9.4. A termőhelyet veszélyeztető tényezők
9.5. A termőhelyi viszonyok megváltoztatása
9.6. Mechanikai károsítás
9.7. Közvetlen veszélyeztető tényezők
11. 10. A NÖVÉNYTÁRSULÁSOK, MlNT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
10.1. Növénytársulások jellemzői
10.2. Fontosabb hazai növényegyüttesek
10.2.1. Vízi, vízparti növénytársulások
10.2.1. Gyeptársulások
10.3. Fás társulások (erdős-fás növénytársulások)
10.4. Az erdőrezervátum program
12. 11. ÁLLATTANI ÉRTÉKEK VÉDELME
11.1. A magyarországi fauna fontosabb elemei
11.2. Az állatfajok veszélyeztetettségének kategóriái a Vörös Könyv alapján (Rakonczai, 1989)
11.3. A hazai állatok életföldrajzi felosztása
11.4. A gerinctelenek védelme
11.4.1. Puhatestűek - csigák (Mollusca) védelme
11.4.2. Ízeltlábúak – rákok (Crustacea) védelme
11.4.3. Ízeltlábúak – rovarok (Insecta)
13. 12. A GERINCESEK VÉDELME
12.1. A halak (Pisces) védelme
12.1.1. A halakat veszélyeztető főbb tényezők
12.1.2. Védett és fokozottan védett halak
12.1.3. A hazai halfauna természetvédelmi értékrendszere
12.2. A kétéltűek (Amphibia) védelme
12.2.1. A kétéltűek gyakorlati védelmének lehetőségei
12.3. A hüllők (Reptilia) védelme
12.4. A madarak védelme
12.5. Az emlősök védelme
12.5.1. Az emlősök veszélyeztető tényezői:
14. 13. AZ ŐSHONOS HÁZIÁLLATOK VÉDELME
13.1. A háziállatok genetikai állományának a védelme
13.2. A génmegőrzés módszerei
15. 14. Felhasznált irodalom
16. I.sz. melléklet.
Fokozottan védett növények és állatok (23/2005. sz. KVvM rendelet)