Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

2. fejezet - 3. Minőségbiztosítás

2. fejezet - 3. Minőségbiztosítás

3.1 Bevezetés

A minőségmenedzsment és fejlődésének fontosabb állomásai eredetileg az iparvállalatok és termelő szervezetek munkájához kapcsolódva alakultak ki. Az ipari és a szolgáltatási szektor tapasztalatai azt mutatják, hogy ha hatékony minőségügyi rendszert kívánunk kialakítani és működtetni, nem lehet figyelmen kívül hagyni a szervezet működésének körülményeit, erőforrásait és a szervezet jellemző folyamatait. Minden szervezetnek magának kell megtalálnia és adaptálnia a megfelelő minőségmenedzselési elveket és módszereket, s a helyi sajátosságokat figyelembe venni.

A fogyasztó a kezdetek kezdetén a minőséget, mint tényezőt nem tudta befolyásolni. A kereskedelem megjelenése viszont olyan fegyvert adott a vásárló kezébe, amivel arra késztethette a kibocsátókat, hogy igényeit jobb minőségben elégítsék ki. A minőség megvalósításának eszköztára véges: ide tartozik az információgyűjtés, a hibafelismerés, megelőzés, valamint a hatékonyság és gazdaságosság fokozása. A termékek gyártói a lehetséges beavatkozások közül a céljaiknak leginkább megfelelőnek ítélt, ezen belül a műszaki kultúrájukhoz illeszkedő, és szervezetükben végrehajtható megoldásokhoz ragaszkodnak.

A termékek és a szolgáltatások minősége stratégiai eszköz, a versenyképesség alapja, elősegíti, szükségessé teszi az új technológiák terjedését, az innovációt. A minőség a vevői követelményeknek megfelelő termékben testesül meg.

A minőségügyi rendszer tanúsítása a vállalatoknál - és elsősorban (az állami vagy a magán) kis- és középvállalkozásoknál - a vevői követelményeknek való megfelelés bizonyításához fontos eszköz, önmagában azonban nem elegendő a gazdasági túléléshez. Ez utóbbihoz mindenképpen szükségesek a vásárlók, a vevők megelégedettségének az elnyerésére irányuló és a versenyképességet növelő, azt javító minőségügyi stratégiák. Ilyeneket tartalmaz például az Európai Minőségi Díj követelményrendszere is, célja a vevői megelégedettség elnyerése. Ennek feltétele a folytonos fejlődés, amelynek elkötelezettje a vállalat vezetése és összes alkalmazottja.