Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.6 A „Jó mezőgazdasági gyakorlat” egyéb szabályainak betartatása

4.6 A „Jó mezőgazdasági gyakorlat” egyéb szabályainak betartatása

Az egyik legfontosabb betartandó szabály a mennyiségi korlátozás, ami azt jelenti, hogy mezőgazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijutatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. Ezt a mennyiségi korlátozást érvényre kell juttatni mind az istállótrágya, mind a hígtrágya kijuttatása esetén. Hígtrágya esetén nitrátérzékeny területen a hígtrágya kijutatási engedélyben van rögzítve a 170 kg/ha-os korlát.

Szerves trágya esetén a gazdálkodók által minden évben beküldött adatlap alapján állapítható meg, hogy a mennyiségi korlátozásnak eleget tettek-e az adatszolgáltatók. Azoknál, akik túllépik a 170 kg/ha értéket egy ellenőrzés keretében történik a figyelmeztetés és figyelemfelkeltés a nitrátdirektíva előírásainak betartására. A kezdeti években a nagyobb településeken a gazdálkodók számára előadásokat szerveztek, melyek során megismerhették az előírásokat, és segítséget kaptak az adatlap kitöltéséhez. Napjainkban az érintett gazdálkodók nagy száma miatt a falugazdászoknak tartanak eligazításokat, segítve ezzel a gazdálkodót a jogszabály megismerésében és az adatlap kitöltésében. Eddig a mennyiségi korlátozás miatt szankcionálás nem történt.

A trágyázási tilalmi időszak (december 1. – február 15.) betartatása nem okoz problémát, mivel ez összeegyeztethető a gazdálkodási gyakorlattal.

Hajdú-Bihar megye domborzati adottságaiból adódóan, az erősen lejtős mezőgazdasági területekre történő trágyakijuttatásra vonatkozó előírás nem értelmezhető.

A vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított talajokra történő trágyakijuttatás tiltása szintén összeegyeztethető a gazdálkodási gyakorlattal, ezért betartatása nem okoz nehézséget. A jogszabály azt írja elő, hogy nem juttatható ki trágya fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra. Az összefüggő hótakaró azt jelenti, ha a területet legalább 5 cm vastag egységes hótakaró borítja.

Fontos előírása a direktívának, hogy trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban. Ennek a pontnak a betartatása sem szokott akadályt jelenteni. A hígtrágya esetében a hígtrágya kijuttatási engedély alapjául szolgáló talajtani szakértői véleményben, a kijuttatási terület meghatározásánál fontos figyelembe venni ezt a szabályt.

A műtrágyázás szabályaira vonatkozó előírás betartása komoly gondot okoz a gazdálkodóknak, mivel nincs anyagi fedezett a talajvizsgálatok elvégzésére, és emiatt nem áll módjukban a tápanyag-gazdálkodási tervet elkészíteni.

A megye természeti adottságai miatt az erózió elleni védekezésre vonatkozó pont betartatására nem kell nagy hangsúlyt fektetni, mivel kevés a megyében az erózió által veszélyeztetett terület.

Az öntözésre vonatozó előírás nem okozott többletfeladatokat, mivel a korábbi években kialakult ügymenet megfelelt az előírásnak, mely úgy szól, hogy öntözés csak öntözési talajtani szakvélemény és az erre alapozott műszaki terv alapján kiadott vízjogi engedéllyel végezhető.