Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.9 Nyilvántartás, adatszolgáltatás

4.9 Nyilvántartás, adatszolgáltatás

Nitrátérzékeny területen a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi szolgálat felé évente adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet követő év február 28-ig, melyen közölni kell táblánként a trágyakijuttatásra vonatkozó adatokat, állattartó telep esetén pedig a keletkezett és tárolt trágya mennyiségére vonatkozó adatokat. Az ehhez szükséges adatlapot a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Az adatlapok és hozzá kitöltési útmutató a megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálatnál, és a falugazdászoknál beszerezhetők. Az adatlapot és a kitöltési útmutatót a kiadvány 1. számú melléklete is tartalmazza. Nitrátérzékeny területen az adatszolgáltatás megalapozásához szükséges, egyéb területen pedig célszerű táblatörzskönyvet vezetni. A táblatörzskönyvben rögzítésre kerülnek az adott tábla jellemzői, valamit adott táblán végzett gazdálkodásra vonatkozó adatok, például az elvégzett agrotechnikai beavatkozások ezen belül a felhasznált termésnövelő anyagok, talajművelés, talajvédelmi intézkedések, és a növényvédelmi beavatkozások. A talajvizsgálati eredményeket szántó terület esetében legalább 5, gyepterület esetén legalább 10 évig meg kell őrizni.