Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.2 A munkavédelemhez kapcsolódó fogalmak

5.2 A munkavédelemhez kapcsolódó fogalmak

Baleset: az emberi szervezetet ért, olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást vagy halált okoz.

Egyéni védőeszköz: 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet szerint egyéni védőeszköz minden olyan eszköz (illetve az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz), amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse (hallásvédő vatta 39.ábra,

hallásvédő füldugó 40. ábra,

zajvédő fültok 41. ábra,

zajvédő sisak 42.ábra,

védőruha 43. ábra

).

Nem minősül védőeszköznek:

 • a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak,

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelés,

 • a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz,

 • a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés,

 • a sportfelszerelés és sporteszköz,

 • az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz,

 • a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülék.

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatékony védelmet mindenekelőtt zárt technológiával kell megvalósítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy egyéni védőeszközt kell alkalmazni. A munkavállalók részére csak garantált minőségű és védelmi képességű, minősítő bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszköz adható ki.

Az egyéni védőeszközök közé sorolható például az iparban (bányában, építkezésen, egyéb iparban) használt védősisak, a sisakokhoz illeszthető fülvédő, a röntgensugár-védőszemüveg, a lézersugár-védőszemüveg, az ultraibolya, az infravörös, illetve a látható sugárzás ellen használatos védőszemüveg, az arcvédő maszk, a porszűrő, a gázszűrő és a radioaktív porszűrő, a nehéz munkához használatos csuklóvédő, a lábujjvédő betéttel kiegészített cipő, a röntgensugárzás elleni védőkötény, a gázbiztos védőruha, a fluoreszkáló jelzőruha, a fényvisszaverő ruha is.

Létesítés: új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, ill. gép telepítése történik függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset. A fentiek annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Lakásról munkahelyre, vagy vissza történő baleset nem számít munkabalesetnek.

Munkahely: minden olyan szabad, vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

Munkavállaló: szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Üzembe helyezés: az az eljárás, amikor az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia a munkavédelmi követelményeket kielégíti-e.

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. A mást nem foglalkoztató egyéni munkavállaló.

Súlyos az a munkabaleset, amely:

 • a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 1 éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

 • valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;

 • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

 • súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);

 • beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, tanulói és hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, büntetés végrehajtási jogviszonyban, fegyveres erők, tűzoltóság, polgári szolgálatban és társadalmi munkában végzett munka.

Újraindítás: olyan munkaeszköz, technológia újból üzembe helyezése, amely műszaki okokból összefüggően 30 napot meghaladóan nem használnak, vagy teljes szétszereléssel járó javítási munkafolyamatot végeztek.

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyes anyag: minden anyag, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást jelent: robbanó, oxidáló, gyúlékony sugárzó mérgező, maró ingerlő, fertőző, rákkeltő, mutagén, utódkárosító.

Veszélyforrás

: a munkavégzés során jelentkező minden olyan tényező, amely a munkavégző személyre veszélyt vagy ártalmat jelent.