Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.3 Munkáltatók kötelezettségei a munkavédelem keretében

5.3 Munkáltatók kötelezettségei a munkavédelem keretében

A munkajogi felelősség keretében a munkáltató

felelősséggel tartozik a munkavállalóval szemben a megfelelő munkakörnyezet kialakításáért

, a kollektív és egyéni védelem biztosításáért, a szükséges információk átadásáért, valamint a dolgozók adatainak védelméért is. Mindemellett a munkáltató köteles az állami hatóságoknak a munkavédelmi szabályok betartását célzó ellenőrzésekor elérhetővé tenni az ehhez szükséges információkat, továbbá együttműködni az ellenőrzést végzővel, illetve teljesítenie kell az esetlegesen vele szemben kirótt szankciókat.

A munkavégzésnek munkavédelmi szempontból vannak személyi feltételei, mely alapján a munkáltató kizárólag arra alkalmas személlyel végeztetheti el az adott munkát, aki megfelel az orvosi munka-alkalmassági vizsgálaton, valamint megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adott feladat ellátásához.

A munkahely, a munkaeszköz és a munkagép, az anyag, a technológia, valamint a munkaszervezés pedig az alapvető tárgyi feltételeket jelentik.

A munkáltatónak munkavédelmi oktatásban kell részesítenie a munkavállalót a munkába állásakor, munkahelye vagy munkaköre megváltoztatásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésénél, vagy a munkaeszköz átalakításakor, valamint új technológia bevezetésekor is. Az előírt ismeretek megszerzéséig a dolgozó foglalkoztatása tilos, így kizárt a munkabalesetért történő önkéntes önálló felelősségvállalás is. Az oktatás elméleti és gyakorlati ismereteket ölel fel. Az elméleti ismeretek ahhoz szükségesek a dolgozó számára, hogy a munka megkezdése előtt megismerje a munkavégzési folyamatot és felmérje az anyagból, a technológiából adódó veszélyeket és kockázatokat. A gyakorlati ismeretek a készség, a begyakorlás szintjén rögzülnek.

A munkavédelmi oktatást célszerű minden alkalommal dokumentálni. Annál a munkáltatónál, ahol a munkatevékenység számottevő veszélyelemeket tartalmaz, célszerű a munkavédelmi oktatáson túl a szakmai és biztonsági előírásokból, munkavédelmi joganyagból, valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből álló munkavédelmi vizsgáztatást is megszervezni a dolgozóknak. A munkavédelmi vizsgáztatást 4-5 évente célszerű megismételni. Az érvényes munkavédelmi vizsga ez esetben foglalkoztatási feltétel.

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására (munkahelyi kockázatbecslés/kockázatértékelés). A kockázatok mértékének megállapítása rendszerint műszeres vizsgálatokat igényel. A munkáltatónak a vizsgálatok alapján meghatározott védőeszköz típus ismeretében a már minősített eszközök köréből kell kiválasztania az adott munkakörülményekhez legalkalmasabbat, figyelembe véve a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékét és a klimatikus környezetet is.

A munkáltató a tevékenységétől függő munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók létszáma szerint (már 1 fő munkavállaló esetén is!) köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni, minimálisan heti egy órában. Az alkalmazás külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

A munkavédelemről szóló törvény külön nevesít két olyan esetet, amikor a munkáltatónak kötelezően el kell látnia a dolgozót egyéni védőeszközzel (védőitallal). Az egyik, amikor a munkahelyen műszakilag megoldhatatlan a megfelelő levegő vagy a klíma biztosítása, a másik a szabadtéri munkahely, ahol gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről is.