Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.5 Az egyéni védőeszköz használata

5.5 Az egyéni védőeszköz használata

Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, így minden munkavállalónak saját védőeszköze kell, hogy legyen. Az egyéni védőeszköznek kihordási ideje nincsen, de ha bármely okból elveszti a védelmi képességét, a védőeszközt azonnal ki kell cserélni.

Az elhasznált egyéni védőeszközöket - bizonyos esetekben - hulladékként, illetőleg veszélyes hulladékként kell kezelni. Fertőző anyagokkal végzett munkánál a munkahely elhagyásakor a dolgozónak le kell vetnie az egyéni védőeszközöket és azt a kijelölt helyen kell tárolnia. A munkavállaló nem viheti haza az egyéni védőeszközöket.

A védőeszköz használhatóságának egyik feltétele a védőeszköz megfelelősége, a másik a dolgozó személyi alkalmassága. A munkáltatónak ezért szükség esetén meg kell határoznia az egyéni védőeszköz használatának alkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használatának egészségi korlátait is.

A munkáltatónak ezenkívül arról is gondoskodnia kell, hogy a munkavállalók elsajátítsák a védőeszköz használatát. Ennek érdekében a munkáltatónak oktatást kell tartania, s meg kell határoznia a védőeszköz-tájékoztatóban foglaltak megtartásának és megtartatásának rendjét.

Amennyiben az egyéni védőeszköz rendeltetésszerű használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a munkáltatónak soron kívül meg kell vizsgálnia a védőeszköz megfelelőségét. A vizsgálat elvégzéséig meg kell tiltani az eszköz használatát. Az egyéni védőeszköz alkalmatlansága, illetve hiánya a munkavállaló életét, egészségét vagy testi épségét érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősül, és mint ilyen, munkavédelmi bírságot vonhat maga után. A védőeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti szabványok tartalmazzák (Cégvezetők Kiskönyvtára, VI. évfolyam 4. szám).