Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.8 Veszélyes munkahelyen dolgozók

5.8 Veszélyes munkahelyen dolgozók

A veszélyes munkahelyen dolgozók

munkaideje rövidebb az átlagosnál. Így a törvény erejénél fogva heti 36 óra a teljes munkaideje a radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyen legalább napi három órát dolgozónak, a konzerviparban a ciszternák bitumenezését, a söriparban az erjesztőkádak paraffinozását végző munkavállalónak, ha napi munkája felét e munkák végzésével tölti. Heti 36 órás munkaidő állapítható meg a közlekedésben földalatti munkát ellátó, a mozdony-hőszigetelő, a tartálykocsi- és a tankhajótisztító, a légiforgalmi irányító esetében, továbbá meghatározott postai és távközlési szerveknél is, ha az egészségre ártalmas munkakörben eltöltött idő eléri a dolgozó napi munkaidejének a felét.

Az egészségre ártalmas, vagy veszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozót tilos túlmunkára vagy készenlétre igénybe venni. Az egészségre különösen ártalmas, vagy fokozottan veszélyes munka esetén jogszabály, illetve a kollektív szerződés legfeljebb napi hat óra időtartamig megszabhatja a munkaidőn belül az ártalmas vagy veszélyes tevékenységre fordítható időt, és további korlátozást is előírhat. Amennyiben a munkavállalónak a munkakörében, a munkahelyén, a munkavégzésének helyén a jogszabályban meghatározott egészségkárosító tényezők (porok, vegyi anyagok, meleg vagy hideg környezetben végzett munka, zaj, helyileg ható rezgés, egésztest-rezgés, különleges figyelmet igénylő munkakörök, biológiai tényezők, kombinált kóroki tényezők) jelen vannak, munkaszervezési intézkedésekkel is korlátozni kell a folyamatosan, vagy megszakításokkal eltölthető napi teljes időtartamot. Továbbá az egymást követő munkanapok számát korlátozni kell úgy, hogy a munkavégzés ne károsítsa a munkavállaló egészségét. Csökkenteni kell a munkavégzésre fordított időt abban az esetben is, ha olyan egyéni védőeszköz használatára van szükség, amelynek huzamos ideig történő alkalmazása a munkavállaló egészségét, illetve a munkavégzés biztonságát veszélyezteti. Az egészségre ártalmas munkát végző dolgozónak csak heti rendszerességgel adhatja ki a munkáltató a heti két nap pihenőidőt. Azt a dolgozót, aki állandó jelleggel föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozik, évente öt munkanap pótszabadság illeti meg.