Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

5.10 Munkavédelmi szakember

5.10 Munkavédelmi szakember

Munkabiztonsági szaktevékenységet kizárólag közép- vagy felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. A munkáltató a munkavédelmi veszélyességgel arányban köteles megfelelő számú és képzettségű munkavédelmi szakembert alkalmazni rész- vagy teljes munkaidőre. 100 fő a munkavállalói létszám felett, állandó munkabiztonsági szakembert kell alkalmazni.

Munkavédelem szempontjából munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek:

  • munkavédelmi szabályzatok elkésztése,

  • munkahelyi kockázatértékelés,

  • munkahelyi balesetek kivizsgálása,

  • munkavédelmi szempontú üzembe helyezés,

  • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása, stb.

6. táblázat A munkáltató - a munkavédelem megvalósításának érdekében - (munkabiztonsági) szakembert köteles foglalkoztatni az alábbi esetekben: (Mvt. 57. §, R. 4. § és 2. számú melléklet) kf = középfokú munkavédelmi szakképesítésű, ff = felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű, óra/nap = 1 napi törvényes munkaidőn belül hány órát kell munkavédelmi feladatok elvégzésére fordítani, +1 = további, legalább egy fő szükséges minden megkezdett 600 v. 800 munkavállaló után.