Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

8. Integrált irányítási rendszer bevezetése

8. Integrált irányítási rendszer bevezetése

Az integrált management rendszer követelményei különféle előírásokból származnak, a három legelterjedtebb szabvány:

 • MSZ EN ISO 9001:2009: Minőségirányítási rendszerek (MIR),

 • MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR),

 • MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere – MEBIR – (BS OHSAS 18001:2007).

Integrált Irányítási Rendszer - IIR rendszer

A MIR/KIR/MEBIR integrált irányítási rendszer a minőségirányítás, a környezetirányítás és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság irányítási rendszerek együttes, közös működtetését jelenti, azaz olyan management rendszert, amely mind az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, és az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek megfelel.

Az integrált irányítási rendszer jelentheti ezek bármilyen kombinációját is (integrált ISO 9001 és OHSAS 18001 rendszer, integrált ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 rendszer, integrált ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 rendszer)

Az integrált irányítási rendszer működtetésével az azonos elemek (belső auditok, képzések, vezetőségi átvizsgálás, célok, programok) együtt végezhetők, azonos időben; így az integrált management rendszerek működtetésére kevesebb időt szükséges fordítani.

Az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kialakításának módjai:

 • A meglévő rendszerbe egy új követelménynek megfelelő management rendszer integrálása

 • Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kiépítése, amely több szabvány előírásainak megfelel

Az alapelv az, hogy alkalmazkodjunk a meglévő irányítási rendszerhez, alkalmazzuk annak jó megoldásait a bevezetendő rendszerre is.

Az integrált irányítási rendszer bevezetésének folyamata

1. Indító megbeszélés és kezdeti állapotfelmérés

Az indító megbeszélés célja a meglévő állapot felmérése, a vállalati kultúra megismerése, a vezetőség, ügyvezetés elvárásainak feltérképezése.

Szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése a vállalkozás vezetőivel, a szakterületek vezetőivel, a projektben részt vevőkkel.

Az integrált irányítási rendszer figyelembe veszi a meglévő irányítási rendszert, a kialakult gyakorlatot, a minőségirányítás meglévő elemeit, a környezetvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat előírásait.

2. Integrált politika kialakítása

A minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek és értékek formájában kerülnek dokumentálásra integrált politika formájában. A politika az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és a BS OHSAS 18001:2007 szabvány követelményeinek is meg kell feleljen!

3. A jelenlegi állapot elemzése

A cég valamennyi folyamatát elemezni kell az adott folyamat minőségi, biztonsági és környezeti szempontjából. Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait, az eljárásokat, folyamatutasításokat, munka-, és műveleti utasításokat; a kiépítendő rendszereket a tapasztalatokból kiindulva készítjük el.

4. Integrált MIR, KIR, MEBIR célok, programok, intézkedések

Az integrált politika jövőbe mutató céljai rövid távú MIR, KIR és MEBIR célokra és az ezeket megvalósító programokra és intézkedésekre, előirányzatokra lesznek lebontva. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy az integrált célok elérhetőek, az előirányzatok pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek.

4. Integrált irányítási rendszer kiépítése, a folyamatok dokumentációja, a dokumentumok integrálása

A folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el a dokumentációs rendszer, az integrált eljárások, integrált munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok.

5. Mérés - elemzés – fejlesztés az integrált irányítási rendszerben

A MIR, KIR, MEBIR célok elérését mérések, elemzések és auditok segítségével rendszeresen értékeljük. Az előirányzottakhoz képest történő eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedésekre van szükség. Annak érdekében, hogy az eltérések már előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a kockázatelemzés alapján.

6. Képzés, tréning az integrált irányítási rendszerben

Az integrált irányítási rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát. A képzéseket érdemes egy időben tartani, azaz az aktuális képzések, tréningek alkalmával kitérni a minőségbiztosítás, a környezettudatosság és a munkavédelem követelményeire. A menedzsment rendszerek működtetéséhez szükséges ISO 9001:2008 MIR auditor, ISO 14001:2004 KIR auditor, MSZ 28001:2008 MEBIR belső auditor munkatársak képzése!

7. Integrált irányítási rendszer belső auditja

Az integrált belső audit során a MIR, KIR, MEBIR rendszer auditorok vizsgálják az integrált irányítási rendszer ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványoknak való megfelelést.

A MIR/KIR/MEBIR belső audit lefolytatásának folyamata:

 1. IIR auditterv összeállítása, megküldése a Megbízó részére, időpontok egyeztetése

 2. A megbízó képviselőjével folytatott nyitó megbeszélés, az elvárások pontosítása

 3. Az integrált folyamatok átvizsgálása, a folyamatok eljárásainak, utasításainak, formalapjainak és a feljegyzéseknek az áttekintése

 4. Helyszíni audittevékenység, bejárás, amely során a szakértő feltérképezi és dokumentálja a gyakorlatban alkalmazott folyamatok mindhárom szabványnak való megfelelését

 5. Szükség esetén hatósági konzultáció a folyamatban lévő ügyekről

 6. IIR belső audit jelentés elkészítése, amely teljes körűen bemutatja a tapasztalatokat, a jó megoldásokat, a fejlesztendő területeket, valamint az ezekre vonatkozó intézkedési javaslatokat, tekintettel a probléma súlyosságára és a lehetséges hatósági szankciókra

A MIR/KIR/MEBIR belső audit eredménye

IIR Auditjelentés átadása Az auditjelentésben javaslatot teszünk a nemmegfelelőségek javítására, fejlesztési és költségcsökkentési lehetőségekre Javaslatok az integrált irányítási rendszer hatékonyabbá tételére, költségcsökkentési lehetőségekre

8. Az ügyvezetés értékelése, vezetőségi átvizsgálás

Azt, hogy az integrált irányítási rendszer alkalmas-e arra, hogy a vállalkozási politikából adódó minőségi/biztonsági/környezeti célokat elérjük, az ügyvezetésnek rendszeresen értékelnie kell. Ezt követően új célokat érdemes elfogadni az új operatív célkitűzések és intézkedések kifejlesztéséhez, valamint a folyamatok alakításához.

Az integrált irányítási rendszerek előnye

 • Vevői követelmények teljesítése

 • egyetlen irányítási rendszer a minőség, a környezet és a biztonság biztosítására

 • meglévő szinergiák és hasonlóságok kihasználása (pl. közös audit mindhárom területre)

 • folyamatos javulás mindhárom területen

 • a vállalatban megfigyelhető különféle szakmai érdekek összehangolása

 • elismertség (image növekedés), javuló piaci helyzet

 • a munkatársak érintettségének (motiváció) növekedése.