Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

3. Állatföldrajzi szempontok a természetvédelmi érték meghatározásában

3. Állatföldrajzi szempontok a természetvédelmi érték meghatározásában

A reliktumfajok, endemizmusok, valamint reliktum endemizmusok, mint állatföldrajzi szempontból értelmezhető kategóriák, kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek. Ezek mellett a különböző életföldrajzi komponensek természetvédelmi értéke különböző lehet, így e komponensek ismerete fontos azok természetvédelmi szempontú megítélésében.

A Kárpát-medence faunájának életföldrajzi komponensei között vannak az alap- és fajgazdag fontosabb faunatípusok mellett ritka, magasabb természetvédelmi értéket képviselő komponensek is.

Hazánk faunájának 13 életföldrajzi komponense van, ezek az alábbiak.

 • Policentrikus elterjedésű palaearktikus és holarktikus fajok

 • Szibériai fajok

 • Holomediterrán fajok

 • Atlantomediterrán fajok

 • Pontomediterrán fajok

 • Pontokaszpi fajok

 • Dél-kontinentális fajok

 • Nyugat- és kelet-balkáni fajok

 • Alpin és kárpáti fajok

 • Dacikus fajok

 • Xeromontán fajok

 • Eremiális fajok

 • Kozmopolita és adventív fajok

E faunatípusok közül a policentrikus elterjedésű palaearktikus és holarktikus, a szibériai, valamint a holomediterrán fajok alapfaunánk fontos komponenseit alkotják.

Természetvédelmi szempontból kedvezőtlen a kozmopolita és adventív fajok jelenléte, melyek emberi tevékenység hatására honosodtak meg.