Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

7. fejezet - 7. A magyar flóra áttekintése eredet szerint. Az özönnövények, a védekezés, irtás gyakorlata, problémái. A Pteridophytonok (harasztok) és természetvédelmi jelentőségük

7. fejezet - 7. A magyar flóra áttekintése eredet szerint. Az özönnövények, a védekezés, irtás gyakorlata, problémái. A Pteridophytonok (harasztok) és természetvédelmi jelentőségük

1. A magyar flóra összetétele eredet szerint

Őshonos fajok

Megegyezéssel definiált fogalom. Azokat tekintjük őshonosnak, amelyek az utolsó két évezredben (mások szerint i.e. 5-6000 évvel ezelőtt is) természetes elterjedési területeiken (esetünkben a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában) spontán előfordultak. Fajok őshonosságát igazolhatja a faji környezet, az élőhely egyedisége. A széllel, vízzel spontán terjedők általában természetes előfordulásúnak tekinthetők.

Rejtetthonosságú (ismeretlen eredetű) fajok

Jövevény fajok (adventív fajok)

Adott területtel nem érintkező areákból:

 • szándékosan betelepített

 • akaratlanul behurcolt

 • areájából emberi tevékenységtől függetlenül bekerült, bevándorolt fajok

Mindhárom csoportban lehetnek valamilyen szempontból értékes, ritka, veszélyeztetett, azaz védendő, ill. védett fajok. Mindháromból kikerülhetnek gyomok.

A jövevény (adventív – tájidegen) fajok távol eső – nem érintkező areák fajai

Bekerülésük szerinti csoportosíthatók:

 • Behurcolt

 • Bekerült

 • Betelepített fajok: dísznövények, termesztett növények.

Időskála szerint:

 • archeofitonok – ójövevények

 • neofitonok – újjövevények (1492 után)

Szerepük szerint:

 • özönnövények (inváziós növények), közöttük átalakító fajok

 • alkalmi fajok (vendég fajok)

 • meghonosodott fajok

Inváziók – története Magyarországon

Első hulláma a földművelés és állattenyésztés terjedésének időszaka – ókor

Második hullám a földrajzi felfedezések időszaka

A magyar flórában 600 körül van a neofitonok száma, ebből kb. 70 özönnövény (inváziós faj).

Elsőként Kitaibel tesz említést veszélyükről. Darwin (1859) – a fajok új hazában sikeresebbek lehetnek, annál jobban szaporodnak, minél kevesebb a konkurens rokon faj. A hazai nemzeti monitorozó programban 22 monitorozásra javasolt, 13 monitorozott özönnövény van. A monitorozásra a természetvédelmi törvény, a CBD, a Berni és Bonni Egyezmények is kötelezik a szerződő feleket. Ma már folyóirat a Biological Invasions foglalkozik az özönfajokkal.