Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Ranunculales - boglárkafélék rendje és természetvédelmi jelentőségük

Ranunculales - boglárkafélék rendje és természetvédelmi jelentőségük

A rend növényei döntően lágyszárúak, ritkán cserjék. Változatos felépítésűek, igen sok ősi bélyeggel, mint apokarp termőtáj, spir°Ciklikus virágfelépítés, határozatlan számú viráglevél, sok porzó. A magházuk felső állású, a sok, külön összeforrt termőlevelekből általában tüsző vagy aszmagcsokor termés fejlődik. A magban kicsiny embrió található. Alkaloidokat tartalmaznak, ezért az állatok gyakran kerülik a fajokat. Virágjaik színesek, sokszor feltűnők, rovarbeporzásúak. Három fontos hazai családjukból több fajnak jelentős természeti értéke van.

Hunyorfélék családja-Helleboraceae

A termés tüsző, ritkán magányos, inkább tüszőcsokor. A szirmok mézfejtőkké alakulnak. A csészelevelek nagyok, lepelszerűek, vörösesek vagy zöldek. A virágok aktinomorfak vagy zigomorfak.

Boglárkafélék családja-Ranunculaceae

A termés aszmag, ritkán magányos, inkább aszmagcsokor. A virágtakaró színes, kettős vagy egynemű lepel, vagy csökevényes. Mézfejtők előfordulhatnak. A virágok színesek és aktinorf szimmetriájúak.

Bazsarózsafélék családja-Paeoniaceae

A virág magános, aktinomorf, a virágtakaró kettős, az átmenet a lomblevelektől a felleveleken át a csészelevelekig folytonos. A tüszőtermések csoportosan állnak (tüszőcsokor).

Védett hazai fajaik (pl.):

 • Bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis FV) mészkedvelő cseres-tölgyesek, ritkábban gyertyános-tölgyesek szélén, főképpen félárnyékos helyen érzi jól magát. Mecsek- Zengő – bennszülött igen szűk areájú faj

  Paeonia officinalis

 • Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), Pilis-Visegrádi-hegységben éri el elterjedésének nyugati határát. Üde bükkösökben él.

 • Téltemető (Eranthis hyemalis) elterjedése pl.: Zemplén, Bükk, Pilis, Mezőföld, Kisalföld. Szórványos üde erdőkben él, ültetik és kivadul. A török időkben kerülhetett az országba. A Dunántúl egyes gyertyánosaiban tömeges.

  Eranthis hyemalis

 • Zergeboglár (Trollius europaeus) Láprétek, láperdők, hegyi patak menti ligetredők jégkori, szubalpin reliktumfaja (Bátorliget)

 • Méregölő sisakvirág (Aconitum anthora) Xerotherm középhegységi erdőkben, sziklagyepekben él

 • Kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum) bükkösök jellemző faja. Északi középhegység, kárpáti szubendemizmus

 • Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) erdős-szepp faj (Kisalföld, Duna-Tisza köze)

  Anemone sylvestris

 • Tátogó kökörcsin (Pulsatilla. patens) (FV!) Homoki sztyeprétek lakója. Egyedüli hazai előfordulása a bátorligeti Nagylegelő.

 • Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) sztyeprétek (Nyugat- és Dél-Dunántúl, Kisalföld Nyírség, Duna-Tisza köze)

 • Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica) (FV!) mészkerülő homokpusztagyepekben. A Nyírség és a Bodrogköz bennszülött növénye

  Pulsatilla pratensis ssp. hungarica

 • Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) köves lejtőkön, homokpusztagyepekben. Középhegységeinkben Egertől a Balatonig előfordul

 • Erdélyi hérics (Adonis x hybrida) (FV!) Különleges hibrid-populáció, amely az egykor itt élt pontusi A. volgensis posztglaciális melegkori reliktum génállományát is őrzi. Élőhelye sztyepréti fragmentumokban, Békésben, (Csorvás, Szabadkígyós)

 • Tavaszi hérics (Adonis vernalis) sztyeplejtőkön, lösz és homokpusztagyepekben, (középhegységek, Dunántúl)

  Adonis vernalis

 • Erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium) nyíltabb tölgyesekben, erdőszéleken él (Mezőföld, Nyírség, Duna-Tisza köze)

 • Sziklai borkóró (Thalictrum foetidum) mészkősziklagyepekben, melegkori reliktum faj (Bükk, Naszály)