Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Talajtípusok rövid jellemzése

Talajtípusok rövid jellemzése

 1. Váztalajok

  Váztalajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  A váztalajok területi kiterjedése Magyarországon: 8.3%

  • Köves, sziklás váztalajok

   Többnyire hegyvidékeinken találhatók. A talajréteg általában 10 cm-nél vékonyabb és kopár, sziklás foltokkal váltakozva fordul elő.

  • Kavicsos váztalajok

   Jelenkori vagy régi folyók volt árterületein, teraszain, törmelékkúpjain találhatók.

  • Földes kopárok

   A talajképződés folyamatát nem a mállékony anyag hiánya vagy a kevés mállástermék elszállítása, hanem a felszín gyors és állandó lepusztulása akadályozza.

  • Futóhomok és jellegtelen homoktalajok

   A vizet gyorsan elnyelik. Tápanyagszolgáltató képességük gyenge.

  • Humuszos homoktalajok

   Általában a humusztartalom 1 % körüli. A humuszos homoktalajok termékenysége a futóhomokénál jobb.

  • Kőzethatású talajok

   A kőzethatású talajok elterjedése Magyarországon 2.8%

   A kőzethatású talajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  • Humuszkarbonát talajok

   Löszös és márgás területeken fordulnak elő.

  • Rendzina talajok

   Hazánkban rendzina elsősorban mészkövön, tömör márgán és dolomiton található.

  • Fekete nyiroktalajok

   Vulkáni kőzetek málladékán képződtek. Általában andeziten, bazalton, rioliton és ezek tufáin fordulnak elő.

  • Ranker talajok

 2. Barna erdőtalajok

  A barna erdőtalajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  A barna erdőtalajok elterjedése Magyarországon 34.6 %

  • Karbonátmaradványos barna erdőtalajok

  • Karbonátmaradványos barna erdőtalajok

  • Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok)

   Elterjedési területük általában a barna erdőtalajok és a csernozjomterületek szomszédsága.

  • Agyagbemosódásos barna erdőtalajok (ABET)

   A humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás folyamatait az agyagos rész vándorlása és a közepes mértékű savanyodás kíséri.

  • Podzolos barna erdőtalajok

  • Pangóvizes (pszeudoglejes) barna erdőtalajok

  • Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok

   Hazánk legsavanyúbb talajképződményei. Rendszerint sekély rétegű talajok.

 3. Csernozjom talajok

  A csernozjom talajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  A csernozjom talajok elterjedése Magyarországon: 22.4 %

  • Öntés csernozjomok

  • Kilúgzott csernozjom talajok

  • Mészlepedékes csernozjom talajok

   Nemcsak hazánk, hanem az egész Duna-völgy jellegzetes talajképződménye. E talajok tápanyag-gazdálkodása szintén jó, a kedvező nitrogénellátottság, foszfátfeltáródás és káliumszolgáltató képesség hatására.

  • Réti csernozjom talajok

 4. Szikes talajok

  A szikes talajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  A szikes talajok elterjedése Magyarországon : 6 %

  • Szoloncsák talajok

   A talajok felső szintjeire a vízben oldható nátriumsók felhalmozódása a jellemző. Tápanyag-szolgáltató képessége jelentéktelen, csak a sótűrő és az erősen szárazságtűrő növényzet megtelepedésére ad lehetőséget.

  • Réti szolonyec talajok

   E típusnál a vízben oldható nátriumsók maximuma a szelvény mélyebb részeire jellemző.

  • Szoloncsák-szolonyec talajok

  • Sztyeppesedő réti szolonyec talajok

  • Másodlagos elszikesedett talajok

 5. Réti talajok

  A réti talajok elterjedése Magyarországon (forrás Dobos E.)

  A réti talajok elterjedése Magyarországon: 13.1 %

  • Szoloncsákos réti talajok

  • Szolonyeces réti talajok

 6. Láptalajok

  A láptalajok területi kiterjedése Magyarországon: 1.6 %

 7. Öntés és lejtőhordalék talajok

  Az öntéstalajok elterjedése Magyarországon

  Az öntés és lejtőhordalék talajok elterjedése Magyarországon: 11.2 %

  Ennél a talajtípusnál a biológiai tevékenység egyazon felszínre gyakorolt hatását az időszakonként megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék gátolja.

  • Nyers öntéstalajok

  • Humuszos öntéstalajok

  • Lejtőhordalék talajok

  E típusba azokat a talajszelvényeket soroljuk, amelyekben az egyes rétegeket nem köti össze genetikai kapcsolat, mert azok nem a helyi talajképződés eredményei, hanem csak a közeli magasabban fekvő területekről lehordott talaj- és kőzetrészek egymásra halmozása útján jöttek létre.

Öntés és lejtőhordalék talajok

Magyarország talajai (forrás Dobos E.)