Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Európai Denevérvédelmi Egyezmény (EUROBATS)

Európai Denevérvédelmi Egyezmény (EUROBATS)

A Bonni Egyezményhez kapcsolódik "Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről" szóló megállapodás, melynek hazai közzétételére 1994-ben került sor. A megállapodásból a részes felekre az alábbi főbb kötelezettségek hárulnak:

 • A megállapodás hatálya alá tartozó denevérfajok tekintetében a szándékos befogás, elpusztítás, illetve tartás megtiltása, illetve hatósági engedélyhez kötése.

 • A denevérfajok szempontjából jelentős pihenő- és búvóhelyek feltérképezése, valamint táplálkozási területeinek felkutatása és ezek védelmének a biztosítása.

 • A peszticidek felhasználásának szabályozása során a denevérekre gyakorolt lehetséges káros hatások figyelembevétele és kiküszöbölése.

 • A denevérvédelem jelentőségének a hangsúlyozása a köztudatban és kutatási programok kialakításának és végrehajtásának elősegítése.

 • A megállapodás végrehajtásáért felelős hatóság(ok), szerv(ek) kijelölése, továbbá a végrehajtáshoz szükséges jogalkotási és közigazgatási lépések megtétele.

 • További, a Bonni Egyezményből következő kötelezettségek teljesítése (nemzetközi együttműködés, információcsere, stb.)

Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarakról szóló megállapodás

Az "az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről" szóló megállapodást hazánk a 2003. évi XXXIII. törvénnyel hirdette ki.

A megállapodásból a részes államokra az alábbi kötelezettségek hárulnak:

 • a Bonni Egyezmény szigorú védelmet garantáló rendelkezéseinek a biztosítása (pl. elejtés tilalma, élőhelyek megőrzése, helyreállítása),

 • a vándorló vízimadarak esetében a hasznosításukat a fajok ökológiájának ismerete alapján, a fenntarthatóság elveinek betartásával végzik,

 • meghatározzák azokat az élőhelyeket, ahol a vándorló vízimadarak előfordulnak, támogatják ezeknek az élőhelyeknek a védelmét, kezelését és helyreállítását

 • a megfelelő élőhelyek hálózatának a fenntartása, helyreállítása,

 • kedvezőtlen emberi beavatkozások felmérése, ezeket megszűntető lépések,

 • nemzetközi cselekvést igénylő veszélyhelyzetek, illetve a veszély-elhárítási módszerek kidolgozásában való együttműködés,

 • a nem őshonos vízimadárfajok betelepítésének a megtiltása, ha azok a vadon élő fajok védelmei helyzetét károsítanák, a már betelepítettek, vagy behurcoltak esetében a szükséges megelőző intézkedések megtétele,

 • kutatások, monitoring programok kezdeményezése és támogatása, a módszerek összehangolása, ismeretek, eredmények cseréje,

 • a vízimadár-védelem népszerűsítése,

 • meghatározott programok kidolgozása.