Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

A Berni Egyezmény

A Berni Egyezmény

Regionális, európai egyezmény, aláírására 1979. szeptember 19-én Bernben került sor. Magyarországon "Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről" szóló egyezmény közzététele 1990-ben történt meg.

Az egyezmény célja

Az egyezmény célja az állat- és növényfajok és különösen természetes élőhelyeik számára a védelmi minimum garantálása, a veszélyeztetett fajok esetében a kiemelt védelem kialakítása, valamint a természetvédelmi érdekek becsatornázása az ágazati tervezési rendszerekbe és politikákba. Az egyezmény I. fejezete az általános védelmi követelményeket, II. fejezete az élőhelyek védelmének, III. fejezete a fajok védelmének, IV. fejezete pedig a vándorló fajok védelmének speciális elveit, szabályait határozza meg. Az egyezményhez négy függelék kapcsolódik, az I-III. függelékek fajok felsorolását, míg a IV. függelék tiltott vadászati módszereket, eljárásokat, eszközöket nevesít.

Kötelezettségek

Az általános védelmi követelmények körében a részes államok:

 • megfelelő intézkedéseket tesznek a vadon élő növény-, illetve állatfajok populációinak megfelelő szinten való fenntartására,

 • megfelelő lépéseket tesznek a nemzeti természetvédelmi politika fejlesztéséért,

 • a nemzeti tervezési és fejlesztési politika alakítása során, a szennyeződés elleni intézkedésekben figyelembe veszik a vadon élő növény-, és állatfajok védelmét,

 • elősegítik a vadon élő fajok védelmében az oktatási, információs tevékenységet.

Az I. függelékben szereplő fajok esetében a részes államok kötelezettsége megtenni a megfelelő és szükséges jogi és adminisztratív intézkedések a vadon élő növényfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Tilos ezeknek a növények szándékos szedése, gyűjtése, vágása vagy gyökerestől történő kiásása, illetve megfelelően tiltani kell ezen fajok birtoklását vagy eladását.

A II. függelékben szereplő állatfajok esetében is alapkötelezettség a szükséges jogi és adminisztratív intézkedések megtétele a speciális védelem biztosítása érdekében.

Ezen fajok tekintetében különösképpen tiltott:

 • a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája;

 • a szaporodó és pihenőhelyek szándékos rongálása vagy elpusztítása;

 • a vadon élő állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási, ivadéknevelő és téliálom-időszakokban,

 • tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása

 • ezen állatok akár élő, akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat és azok minden egyes azonnal hasznosítható részeit vagy származékait

A III. függelékben szereplő állatfajok esetében a részes államok kötelezettsége elsősorban a populáció védelmét biztosító, szabályozott hasznosítás kereteinek, feltételeinek a meghatározása:

 • a tilalmi időszakok, más egyéb, a kihasználást szabályozó eljárások meghatározása;

 • a hasznosítás időszakos vagy helyi tiltása, a megfelelő populációméret biztosítása érdekében;

 • az élő vagy élettelen vadon élő állatok kereskedelmének, eladási célú tartásának, szállításának vagy eladásra való felajánlásának megfelelő szabályozása.