Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Riói Biodiverzitás Egyezmény

Riói Biodiverzitás Egyezmény

A Rió de Janeiróban, 1992. június 5-14. között aláírt, "A biológiai sokféleségről" szóló egyezmény, melyet hazánk az 1995. évi LXXXI. törvénnyel hirdetett ki, stratégiai jelentőségű, globális hatású nemzetközi jogi dokumentum. Maga az egyezmény – közvetlenül – nem nevesít sem védett természeti területeket, sem pedig vadonélő fajokat, hanem cselekvési, intézkedési alapelveket határoz meg a részes államok számára.

Az egyezmény célja

Az egyezmény alapvető célja az élővilág védelme, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos elosztása.

Kötelezettségek

A részes államok az egyezményben elsődlegesen arra vállaltak kötelezettséget, hogy gondoskodnak a természetes élőhelyek védelméről, az egyes fajok életképes populációinak a fenntartásáról, továbbá kialakítják azt a szabályozó rendszert, amely biztosítani képes a fajok és populációk megóvását. Ennek érdekében nemzeti stratégiákat, terveket vagy programokat dolgoz ki a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására, belefoglalja, amennyire csak lehet és megfelelő, a biológiai sokféleség megőrzését és fenntartható hasznosítását az ágazati vagy ágazatközi tervekbe.

Az egyezmény az in situ védelem formáit „favorizálja”, de foglalkozik az ex situ védelmet biztosító intézményekkel is. Az egyezmény külön nevesíti a hatásvizsgálatot, valamint a káros hatások minimalizálásának követelményét. Az egyezmény foglalkozik még a részes államok kutatási, műszaki, tudományos tevékenységének összehangolásával, az információcserével, valamint a biotechnológiának néhány – a szabályozási tárgy szempontjából releváns – kérdésével.