Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Természetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

21. fejezet - Ellenőrző kérdések

21. fejezet - Ellenőrző kérdések

Tartalom

Megoldások

a, Mely meghatározások szerepelnek a faj fogalmában?

 1. Közös őstől származó

 2. Adott helyen is időben együtt tartózkodó

 3. Egymással termékeny utódokat létrehozni képes

 4. Mesterséges szelekcióval létrehozott

b, Mit jelent a fragmentálódás?

 1. Az élőhely megszűnését

 2. Az élőhely szétdarabolódását

 3. Az élőhely megváltozását

c, Általában mi az ex situ védelem hosszútávú célja?

 1. A genetikai változatosság hosszútávú fenntartása magbankok segítségével

 2. Egy új, vadon élő populáció létrehozása

 3. A veszélyeztetett fajok fogságban tartott populációinak hosszú távon is eredményes fenntartása

d, Honnan származtak a hazai ürgeáttelepítési program során áttelepített ürgék?

 1. A hazai ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedeket közép-európai élőhelyekről fogták be

 2. A hazai ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedek Észak-Amerikából érkeztek Magyarországra

 3. Az ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedeket elsősorban egy hazai repülőtérről gyűjtötték be

e, Az alábbi két meghatározás közül melyik vonatkozik a természetközeli élőhelyekre?

 1. A természetközeli élőhelyek zavarástól mentesek, a színező elemek aránya kiemelkedő, köztük reliktum jellegű ritkaságok is vannak, gyomjellegű fajok alig fordulnak elő

 2. A természetközeli élőhelyeken az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a jellegtelen fajok aránya nem jelentős

f, Az alábbiak közül melyek tekinthető természetes élőhelynek?

 1. Az erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők

 2. A természetes parti övezettel rendelkező vizes élőhelyek

 3. Az őslápok

g, Az alábbiak közül melyik meghatározás illik a legkisebb életképes populáció fogalmára?

 1. A legkisebb életképes populáció az adott faj teljes elterjedési területén előforduló olyan legkisebb méretű populációja, amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai sztohaszticitás és természeti katasztrófák ellenére 1000 évig fennmaradjon

 2. A legkisebb életképes populáció az adott faj adott élőhelyen előforduló olyan legkisebb méretű populációja, amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai sztohaszticitás és természeti katasztrófák ellenére 2000 évig fennmaradjon

 3. A legkisebb életképes populáció az adott faj adott élőhelyen előforduló olyan legkisebb méretű populációja, amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai sztohaszticitás és természeti katasztrófák ellenére 1000 évig fennmaradjon

h, Az alábbiak közül mely állítás felel meg a valóságnak?

 1. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a vastagszarvú juhra (Ovis canadensis) vonatkozik.

 2. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a muflonra (Ovis musimon) vonatkozik.

 3. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a kőszáli kecskére (Capra ibex) vonatkozik.

i, Mit jelent az IUCN magyarul?

 1. Világ Vadvédelmi Alap

 2. Természetvédelmi Világszövetség

 3. Nemzetközi Természetvédelmi Liga

j, Melyik IUCN kategóriába tartozik az olyan taxon, amely korábbi természetes élőhelyén már nem él, csak tenyészetekben, fogságban található, vagy honosított populációja (populációi) élnek a korábbi előfordulási területén kívül?

 1. Kipusztult (Extinct - EX)

 2. Szabad természetből kipusztult (Extinct in the Wild - EW)

 3. Súlyosan veszélyeztetett (Critically endangered - CR)

k, Miért fajgazdagok a trópusok?

 1. Több energiát kapnak a Napból.

 2. Korábbi földtörténeti időszakokban több volt a stressz.

 3. Nincs kedvezőtlen évszak.

l, Mely GMO szervezetekre jellemző az ellenállóvá tétel?

 1. első generációsak

 2. második generációsak

 3. harmadik generációsak

m, Mely megállapítások igazak a mohákra?

 1. Nincsenek valódi hajtásaik.

 2. Virágos növények.

 3. Szaporodásukhoz nedves élőhely szükséges.

n, Mely flóravidékek tartoznak a Pannóniai flóratartományba?

 1. Az Északi-középhegység flóravidéke

 2. Kelet-alpesi flóravidék

 3. A Dél-Dunántúl flóravidéke

 4. Szlavon flóravidék

o, Mi a téli zsurló tudományos neve?

 1. Huperzia selago

 2. Equisetum hyemale

 3. Sphagnum squarrosum

 4. Equisetum palustre

p, A jövevény fajok időskála szerinti csoportosításban lehetnek:

 1. behurcoltak

 2. archeofitonok

 3. bekerültek

 4. özönnövények

q, Mely megállapítás igaz a nyitvatermőkre?

 1. Nincsenek valódi hajtásaik.

 2. magvas növények.

 3. Szaporodásukhoz nedves élőhely szükséges.

r, Melyek magyarország intrazonális növényzetének főbb csoportjai?

 1. Víz által meghatározottak

 2. Domborzat által meghatározottak

 3. Alapkőzet által meghatározottak

s, Melyek az alapkőzet által meghatározott intrazonális növényzet főbb csoportjai?

 1. sziki

 2. lápi

 3. homoki

t, Melyik az Adonis x hybrida magyar neve?

 1. leánykökörcsin

 2. erdélyi hérics

 3. sziklai borkóró

u, Mi a tátogó kökörcsin tudományos neve?

 1. Pulsatilla patens

 2. Adonis vernalis

 3. Helleborus purpurascens

 4. Rosa canina

v, Melyik a harasztok fokozottan védett faja?

 1. cselling

 2. csikófark

 3. tátorján

 4. pókbangó

x, Melyik a nyitvatermők fokozottan védett faja?

 1. cselling

 2. csikófark

 3. tátorján

 4. pókbangó

y, Melyek tartoznak az időjárás főbb elemei közé?

 1. Földrajzi elhelyezkedés

 2. Légnyomás

 3. szél

 4. hőingás

 5. csapadék

z, Melyik hónapban vannak a "fagyosszentek"?

 1. Április közepe

 2. Május közepe

aa, Melyek voltak a 18. századi folyószabályozások legfontosabb okai?

 1. Víz- és jéglefolyás felgyorsítása.

 2. A hordalékszállítás csökkentése.

 3. Hajózás biztosítása.

 4. Egy keskenyebb főmeder kialakítása.

 5. Területnyerés.

ab, Melyek a Tisza legfontosabb baloldali mellékfolyói?

 1. Bodrog

 2. Sajó

 3. Maros

 4. Hármas- Körös

 5. Szamos

 6. Zagyva

ac, Zonálisan megjelenő talajok Magyarországon:

 1. Barna erdőtalajok

 2. Réti talajok

 3. Csernozjom

 4. Kőzethatású talajok

 5. Váztalajok

ad, Mely tájainkon található réti talaj?

 1. Dráva menti síkság

 2. Nagykunság

 3. Rábaköz

 4. Hajdúság

 5. Hortobágy egy része

ae, Mely tájainkon található agyagbemosódásos barna erdőtalaj?

 1. Soproni-hegység

 2. Tolnai-dombság

 3. Bakony

 4. Visegrádi-hegység

 5. Gödöllői-dombság

af, Melyek Magyarország jégkorszaki reliktumnövényei az alábbiak közül?

 1. Tőzegmoha

 2. Zergeboglár

 3. Dió

 4. Kereklevelű harmatfű

 5. Bánáti bazsarózsa

ag, Melyek Magyarország harmadidőszaki reliktumnövényei az alábbiak közül?

 1. Szúrós csodabogyó

 2. Henye boroszlán

 3. Szelídgesztenye

 4. Apró nőszirom

 5. Dió

ah, Mely tényező nem sorolható fel az intézményesült természetvédelem indokai között?

 1. Tudományos, kulturális tényezők

 2. Vallási tényezők

 3. Erkölcsi tényezők

 4. Gazdasági tényezők

ai, Mi a célja a természet és az egyes környezeti elemek önmagában vett védelmét szolgáló szabályozásnak?

 1. Olyan jogi környezet megteremtése, amely elismeri a természet értékeit, és legalább egyenrangú értékként érvényesíti az emberiség más érdekeivel

 2. Olyan etikai háttér megteremtése, mely bűnnek tekinti a természeti értékek elpusztítását

 3. A célja, hogy a természeti értékek egyedileg is védelmet nyerjenek

 4. A célja, hogy a természeti értékek hosszútávú fennmaradását is biztosítsa

aj, Mikor született III.Károly dekrétuma a vadászat és madarászat szabályairól (tilalmi idők megállapítása)?

 1. 1619

 2. 1729

 3. 1742

 4. 1810

ak, Az 1935-ös törvény miről rendelkezett?

 1. A nemzeti parkokról

 2. Az erdei rovarevő madarak védelméről

 3. A természetvédelmi területről és tájvédelmi körzetről

 4. Az erdőhasználat fenntartható módjáról

al, Minek a védelmét szolgálja a Ramsari egyezmény?

 1. A madarak élőhelyeit védi

 2. A vizes élőhelyeket védi

 3. A vízi madarak védelmét célozza

 4. A vonuló madarak védelmét szolgálja

am, Mit jelent az in situ védelem?

 1. Egy adott fajt a saját élőhelyén kell megvédeni

 2. Egy adott időben történő védelmet jelent

 3. Állatkertekben történő mesterséges tenyésztést jelent

 4. Bizonyos helyzetekben történő fajvédelmet jelent

ao, Mit nevezünk invazív fajnak?

 1. Általában idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről.

 2. Olyan idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről.

 3. Általában idegenhonos növényfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről.

 4. Általában idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, miközben a közelrokon fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről.

ap, Mi az élőhely-védelmi irányelv közkeletű neve?

 1. Ramsári területek védelme

 2. Madárvédelmi irányelv

 3. Natura 2000-es program

 4. Nemzeti ökológiai hálózat

aq, Melyik nem tartazik a hazai természetvédelmet meghatározó legfontosabb törvényi szabályok közé?

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény

 2. Az állatok kereskedelméről szóló 1995.évi LI.törvény

 3. A vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény

 4. A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény

ar, Mi nem a természetvédelem feladata?

 1. A kiemelt oltalmat igénylő, védelemre érdemes természeti értékek és területek körét megállapítsa.

 2. A fokozottan védett természeti értékek listáját az uniós hatóságoknak felterjessze.

 3. A védett természeti értékek és a védett természeti területek károsodását megelőzze, elhárítsa, a bekövetkezett károsodását csökkentse vagy megszüntesse.

 4. A védett természeti értékeket és a védett természeti területeket veszélyeztető jelenségeket feltárja.