Ugrás a tartalomhoz

Paleontológia

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

A Bükk-hegység kainozoos képződményei

A Bükk-hegység kainozoos képződményei

Kainozoos képződményekkel a Bükköt övező dombsági tájakon találkozhatunk főként.

A hegységnek csupán a peremét érte el a késő-eocénban előrenyomuló tenger. Az ekkor keletkezett nummuliteszes – lithotamniumos mészkövet a Nagy-Eged hegy DNy-i lejtőjén tanulmányozhatjuk. Az eocént jelző óriási egysejtűek mellett jellegzetes ősmaradványok még a kagylók (Pecten, Ostrea), korallok, csigák maradványai.

Az eocén végén, oligocén elején sekély tengerben keletkeztek azok az agyagmárga rétegek, amelyeket a Noszvajra vezető műút mentén a Kis-Eged hegy útbevágásában tanulmányozhatunk. Ez a lelőhely gazdag ősnövény-együtteséről vált világhírűvé. A növénylenyomatok mellett azonban halak és tarisznyarákok lenyomatai is előfordulnak.

Az Eger DK-i részén elhelyezkedő volt Wind-féle téglagyár agyagbányájának rétegsora a földtörténet egy kicsiny szeletének etalonja, sztratotípusa. Az oligocén és miocén közötti átmeneti korszak neve egri emelet. A Wind-téglagyári szelvény csak az egri idősebb, alsó részét tárja fel. Fokozatosan sekélyedő tengeri környezet képződményei alkotják rétegsorát.

A miocénben keletkeztek a Borsodi-medence barnakőszén-telepei. A Bükk peremén található miocén korú partközeli környezetet jelző feltárások közül a nagyvisnyói volt TSz-kőfejtő külön említést érdemel. Itt permi fekete mészkő abráziós kavicsai figyelhetők meg. A kavicsokon egykori gerinctelen szervezetek (szivacsok, soksertéjű gyűrűsférgek, kagylók) bioeróziós tevékenységének nyomai figyelhetők meg.

A kora-miocéntől a szarmatáig több szakaszban lejátszódó vulkáni működés vastag riolittufa-takarót hozott létre. A vulkáni törmelékes összletben néhol ignimbrit-betelepülések figyelhetők meg (Szomolya, Cserépváralja környéke).

A pannon folyamán képződtek azok a hatalmas lignittelepek, melyeket Bükkábrány környékén bányásznak. Míg a novaji homokbányában található keresztrétegzett homok a Pannon-tó litorális régióját jelzi.

Válogatott irodalom

Báldi T. 2003: A történeti földtan alapjai. – Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 312.

Baucon, A. 2010: Da Vinci’s Paleodictyon: the beauty of traces. – Acta Geologica Polonica 60(1), 3-17.

Boucot, A. J. 1990: Evolutionary Paleobiology of Behavior and Coevolution. – Elsevier, Amsterdam, p. 725

Buatois, L.A. 2010: Ichnology applied to facies analysis and sequence stratigraphy: a core workshop. – SLIC 2010 Latin American Symposium on Ichnology, p. 43.

Dávid Á. 1999: Predation by Naticid Gastropods on Late - Oligocene (Egerian) Molluscs Collected from Wind Brickyard, Eger, Hungary – Malakológiai Tájékoztató (Malacological Newsletter) 17, 11 – 19.

Dávid Á. 2003: Bioeróziós nyomok, patológiás elváltozások és epizoák a Mátra Múzeum Wind gyári puhatestűinek mészvázain. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 27, 5-32.

Dávid Á. 2009: Bioeróziós és patológiás elváltozások az egerien Mollusca faunáján. – Disszertációk az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékéről 3., Eger, p. 230.

Dávid Á. - Fodor R. 2001: Activity of boring bivalves in Lower-Miocene (Karpatian) age abrasion pebbles of two localities – a comparison (Nagyvisnyó and Dédestapolcsány, Bükk Mountains, Hungary). – Wold Congress of Malacology, Vienna, Austria, Abstract Volume, 74.

Dávid Á. – Püspöki Z. – Kónya P. – Vincze L. – Kozák M. – McInthos R.W. 2006: Sedimentology, paleoichnology and sequence stratigraphy of a Karpatian sandy facies (Salgótarján Lignite Formation, N Hungary) – Geologica Carpathica 57(4), 279-294.

Dávid Á. – Püspöki Z. – Kozák M. – Demeter G. – Finta B. 2007: Terrestrial ichnoassemblages from the fluvial and lacustrine facies of the Quaternary formation in NE Hungary – a preliminary study. – International Ichnofabric Workshop 2007, Calgary, Canada /Abstracts/, 21-23.

Géczy B. 1993: Ősállattan. Invertebrata paleontologia. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 595.

Géczy B. 1993: Ősállattan. Vertebrata paleontologia. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 502.

Juhász Á. 1987: Évmilliók emlékei. – Gondolat Kiadó, Budapest, p. 562.

Pemberton, S. G. – Spila, M. – Pulham, A. J. – Saunders, T. – MacEachern, J. A. – Robbins, D. – Sinclair, I. K. 2001: Ichnology & Sedimentology of Shallow to Marginal Marine Systems: Ben Nevis & Avalon Reservoirs, Jeanne D’Arc Basin. – Geological Association of Canada Short Course, 15, p. 343.

Seilacher, A. 1964: Sedimentological classification and nomenclature of trace fossils. – Sedimentology, 3, 253-256.

Szónoky M. 1995: A Föld és az élet fejlődése. – JATEPress, Szeged, p. 212.

www.paleodb.org

http://www.fossilmuseum.net

http://research.eas.ualberta.ca/ichnology

http://www.ichnology.ca

A MÁTRA MÚZEUM ŐSLÉNYTANI KIÁLLÍTÁSA