Ugrás a tartalomhoz

Paleontológia

Dr. Dávid Árpád (2011)

EKF ttk

Sümeg, Mogyorós-dombi kőfejtő

Sümeg, Mogyorós-dombi kőfejtő

Sümeg déli határában található a Dunántúli-középhegység szerkezetalakulásának egyik alapvető jelenségét feltáró szelvény, a Mogyorós-dombi kőfejtő (4.9.1. ábra). A feltárás gépkocsival jól megközelíthető. Földrajzi koordinátái: 46°57’59.33”É, 17°17’07.69”K (4.9.2. ábra).

4.9.1. ábra: A sümegi Mogyorós-domb földrajzi elhelyezkedése

4.9.2. ábra: A sümegi Mogyorós-domb topográfiai térképe

4.9.3. ábra: A sümegi Mogyorós-domb földtani képződménye

 

Az egykori kőbányában a Sümeg környékén általános elterjedésű kréta mészkövek tanulmányozhatók. A nyugati fal mentén feltárt, meredek dőlésű, pados alsó-kréta krinoideás mészkő (Tatai Mészkő) mintegy 115 millió évvel ezelőtt képződött.

A kőfejtő déli és keleti falán tanulmányozható az alsó- és a felső-kréta mészkő egymásra települése. A szelvény alsó szakaszán meredeken dőlő alsó-kréta krinoideás mészkő fölött közel vízszintesen települ a felső-kréta vastagpados sekélytengeri mészkő (Ugodi Mészkő) (4.9.3. ábra), amely nagytermetű és vastag héjú zátonyalkotó kagylók, a Hippurites-félék vázainak tömegéből áll. A két mészkőösszlet egymástól eltérő szögű települési helyzete igazolja, hogy a Dunántúli-középhegység jellegzetes tál-alakú (szinklinális-) szerkezetét létrehozó alpi hegységképző mozgások az alsó-kréta mészkő képződése (115 millió év) után, de még a felső-kréta mészkő képződése (75 millió év) előtt zajlottak le.

A kőfejtőben kialakított Mogyorós-dombi tanséta megállópontjainál kihelyezett táblák ismertetik a geológiai képződményeket és azok keletkezését.

A Mészkőbánya látképe a Mogyorós-dombon

A mészkőbánya alsó bányaudvara

Kréta mészkőtömbök az alsó bányaudvaron

Mészalga telep kréta mészkőben

Cyclolites elliptica Lamarck

Hippurites sp. jobb teknője

Hippurites sp. keresztmetszete

Hippurites sp. jobb teknője

Hippurites sp. jobb teknője

Átkalcitosodott rudista kagyló keresztmetszete

Átkalcitosodott rudista kagyló hosszmetszete

Átkalcitosodott Acteonella sp. keresztmetszete

Válogatott irodalom

Czabalay L. 1964: A sümegi felső-kréta malakológiai vizsgálata. – A MÁFI Évi Jelentése 1961-ről, 265-289.

Czabalay L. 1982: A Sümeg környéki Rudista fauna. – Geologica Hungarica Series Palaeontologica 41, p. 221.

Főzy I. – Szente I. 2007: A Kárpát-medence ősmaradványai. – Gondolat Kiadó, 151.

Géczy B. 1954: Cyclolithes (Anth.) tanulmányok. – Geologica Hungarica Series Palaeontologica 24, p. 158.

Haas J. 1979: A felsőkréta Ugodi Mészkő Formáció a Bakonyban. – A Magyar állami Földtani Intézet Évkönyve, 61, p. 191.