Ugrás a tartalomhoz

Matematikai versenyfeladatok

Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

[1] Ambrus András: Bevezetés a matematik-didaktikába, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2004.
[2] dr. Czeglédy István - dr. Orosz Gyuláné - dr. Szalontai Tibor - Szilák Aladárné: Matematika tantárgypedagógia I-II., főiskolai jegyzet, Bessenyei György Könyvkiadó, 2005.
[3] Herskovits Mária: A tehetségfejlesztés útjai és tapasztalatai külföldön (in: Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, http://mek.oszk.hu)
[4] Renzulli, J.S. (1978): What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180-184, 261.
[5] Szénássy Barna: A magyarországi matematika története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
[6] http://www.komal.hu
[7] https://ad.bolyai.hu/ad
[8] http://www.bolyai.hu
[9] http://www.titteleki.hu
[10] http://www.mategye.hu
[11] http://www.zalamat.hu
[12] http://berzsenyi.tvnet.hu/~nemecs/nmmv
[13] http://www.oh.gov.hu/versenyek
[14] http://www.hetvezer-szfv.sulinet.hu
[15] http://home.fazekas.hu/~dobos/olimpia/cimlap.htm
[16] http://www.microprof.hu
[17] http://versenyvizsga.hu/external/vvszuro/vvszuro.php
[18] http://www.ide.sk/index.php?aktdir=matek