Ugrás a tartalomhoz

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

Gál Róbert, Medgyesi Márton

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó

Ha adott időpontban (keresztmetszetben) nézzük, a jóléti állam intézményei az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel foglalkoznak. Ha figyelembe vesszük, hogy a szegénységi kockázatok és a megszerzett jövedelem nem egyformán oszlanak el az életpályán, akkor inkább azt gondolhatjuk, hogy a jóléti intézmények elsősorban az életpálya-finanszírozás eszközei. Az aktív korúak sokkal több erőforrást adnak át az inaktív korúaknak (gyerekeknek és időseknek), mint amekkora a generációkon belüli erőforrás-átcsoportosítás jövedelmi csoportok kö-zött. Sőt, az is kimutatható, hogy a generációkon belüli jövedelem-átadás számottevő része is az életpálya-finanszírozási rendszer hiányosságait korrigálja, és nemek között zajlik.A kurzus két részre oszlik. Az első részben először a szegénység és a jövedelem-egyenlőtlenség értelmezésével, mérésével valamint e két jelenség jellemző nemzet-közi trendjeivel foglalkozunk. Ezután pedig áttekintjük a szegénységenyhítéssel illetve jövedelemkiegyenlítéssel foglalkozó intézmények működésének hatásosságát, költségeit valamint a működtetés során jelentkező tipikus politikai jelenségeket. A második részben megnézzük, miként módosítja a már ismert problémakört és módszereket, ha a jóléti rendszert nem keresztmetszetben, hanem az életpálya mentén vizsgáljuk. Megnézzük milyen új mérőeszközök adódnak (intergenerációs statisztika), miként változnak a politikai gazdaságtani modellek, ha a szereplők különböző életkorban vannak és nem csak jövedelmük szerint különböznek egymástól, milyen újabb költségtényezők jelentkeznek (termékenységi hatások, újraelosztás életpályák között) és milyen új normatív kérdések merülnek fel.

Table of Contents

Downloads
01joleti.pdf
01joleti-ppt.pdf
02joleti.pdf
02joleti-ppt.pdf
03joleti.pdf
03joleti-ppt.pdf
04joleti.pdf
04joleti-ppt.pdf
05joleti.pdf
05joleti-ppt.pdf
06joleti.pdf
06joleti-ppt.pdf
07joleti.pdf
07joleti-ppt.pdf
08joleti.pdf
08joleti-ppt.pdf
09joleti.pdf
09joleti-ppt.pdf
10joleti.pdf
10joleti-ppt.pdf
11joleti.pdf
11joleti-ppt.pdf
12joleti.pdf
12joleti-ppt.pdf
13joleti.pdf
13joleti-ppt.pdf
joletimagyar.pdf
DC Metadata
Title:
A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA
Authors:
Gál Róbert, Medgyesi Márton
Publisher:
ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Contributors:
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó
Sources:
eredeti tananyag
Language
Hungarian
Subjects
jövedelemegyenlőtlenség, jóléti állam, szegénység, koncentrációs index, Kakwani-index, Suits-féle progresszivitási mutató, keresztmetszeti jövedelem-újraelosztás politikai gazdaságtana, jóléti állam intervenciója, humántőke-beruházás, gyermeknevelés externális hatásai, életpálya-finanszírozás statisztikai indikátorai
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása