Ugrás a tartalomhoz

Valóságkonstrukciók - A szervezeti jelentésvilág interpretatív megközelítései

Beck-Bíró Kata, Bodorkós Barbara, Csillag Sára, Farkas Judit, Gelei András, Glózer Rita, Hidegh Anna Laura, Láng Alina, Mester Tibor, Szőts-Kováts Klaudia, Váradi Szabó Zsuzsa (2011)

Gondolat Kiadó

A szervezetszociológusok körében manapság egy újfajta megközelítés terjed a szervezetek mibenlétével, lényegével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mitől szervezet egy szervezet, a szervezeti kultúra fogalmának segítségével igyekeznek választ adni. Szerintük a szervezeti kultúra az, amely egy szervezet állandóságát, identitását megteremti, fenntartja. A szervezet eszerint akkor változik, ha változik sajátos, csak rá jellemző kultúrája, amely a kutatók szerint nem más, mint a szervezet egészét behálózó értelmezési rendszer. Egy olyan rendszer, mátrix, amely meghatározza, magában foglalja azt, hogy hogyan gondolkodnak a szervezet tagjai, hogyan értelmezik az őket körülvevő valóság jelenségeit, illetve a szervezet saját belső világának eseményeit, továbbá hogy mindezekkel összefüggésben hogyan viselkednek, cselekszenek a szervezet keretei között. Egyfajta szabályozó rendszerről van tehát szó, mely irányítja, vezérli a szervezetekben zajló jelentésadó-értelmező folyamatokat. Ez a koncepció feltűnően egybecseng a kulturális antropológia kultúrafelfogásával, mely szerint a kultúra lényegében egy jelentésháló, jelentések egybefüggő rendszere, mely a társadalomban élő ember folyamatos kommunikációjának révén jön létre. A tananyag szerkesztői és szerzői kísérletet tesznek arra, hogy a szervezeti jelenségek kutatása során összekapcsolják, egymásra vonatkoztassák a kommunikáció- és kultúratudomány, valamint a közgazdaság-tudomány (vezetéstudomány) perspektíváját, modelljeit. A tanulmányok a szervezetek belső világát, kultúráját, kommunikációját, társadalmi szerep- és felelősségvállalását kulturális jelenségek gyanánt, interpretatív, reflexív kiindulópontból vizsgálják, és számba veszik a szervezetkutatás ez irányú módszertani lehetőségeit is.

Table of Contents

Downloads
valosagkonstrukciok
DC Metadata
Title:
Valóságkonstrukciók - A szervezeti jelentésvilág interpretatív megközelítései
Authors:
Beck-Bíró Kata, Bodorkós Barbara, Csillag Sára, Farkas Judit, Gelei András, Glózer Rita, Hidegh Anna Laura, Láng Alina, Mester Tibor, Szőts-Kováts Klaudia, Váradi Szabó Zsuzsa
Publisher:
Gondolat Kiadó
Contributors:
Gelei András, Glózer Rita (szerkesztők)
Date
2011.09.30.
Language
Hungarian
Subjects
közösség, szervezet, üzleti és nonprofit szervezetek, szervezetdinamika, mediatizáció, virtualizáció
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása