Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

m

m

M1-sugárzás

Macdonald-függvények

magasabb multipólus-átmenetek

magfizikai erők

magkölcsönhatás, spin–spin típusú

mágneses 2j-pólusok

mágneses alakfaktor

mágneses dipólus

mágneses fékezési sugárzás

mágneses kölcsönhatás, spinhez tartozó

mágneses momentum, anomális 1, 2

mágneses momentum, elektroné

mágneses momentum, müoné

mágneses momentum, neutroné

mágneses momentum, protoné

mágneses momentum, részecskéké

mágneses momentum sűrűsége

mágneses momentum térbeli eloszlása

mágneses multipólus-sugárzás

mágneses polarizáció, vákuumé

mágneses típusú fotonok 1, 2

magsugárzás

mag polarizációs momentumai

mag potenciáljának menete

Majorana-reprezentáció

Mandelstam-reprezentáció

Mandelstam-sík

második Born-közelítés 1, 2

második harmonikus kisugárzási valószínűsége

másodkvantálás 1, 2, 3

másodkvantálási formalizmus

másodkvantálási reprezentáció

másodkvantálás, spinortéré

másodkvantált bilineáris kifejezések

másodkvantált téroperátor

másodlagos elektronok energia szerinti eloszlása

másodlagos elektronok szögeloszlása

másodlagos foton polarizációja

másodrendű antiszimmetrikus tenzor

másodrendű diagramok 1, 2

másodrendű egyenlet külső térbeli elektronra

másodrendű spinor

mátrixelem, átmeneti

mátrixelem, atom dipólusmomentumáé

mátrixelem, dipólusmomentumé

mátrixelem, elektron sebességéé

mátrixelem, fotonabszorpcióé 1, 2

mátrixelem, fotonemisszióé

mátrixelem, rendszer teljes dipólusmomentumáé

mátrixelem

mátrixértékű négyespszeudovektor

Maxwell-egyenletek 1, 2, 3, 4

Maxwell-egyenletek linearitása

megengedett energiaértékek, diszkrét spektrumé

megengedett kétfotonos állapotok száma

megengedett kétrészecskés helicitásállapotok

megengedett mértéktranszformáció

megfigyelhető mennyiségek

megmaradási törvények

megmaradási törvény, fotonszámé

megmaradási törvény, részecskeszámé

megmaradás, négyesimpulzusé

megmaradás, térparitásé

mértékcsoport

mértékinvariancia 1, 2, 3, 4, 5, 6

mértékinvariancia, teljes amplitúdóé

mértéktranszformáció 1, 2

mértéktranszformáció, fotonpropagátoré

mértéktranszformáció, foton sűrűségmátrixáé

mértékválasztás lehetőségei

mérték, háromdimenziós transzverzális

mérték, Landau-féle

mérték, négydimenziós transzverzális

metrika, négydimenziós

metrika, pszeudoeuklideszi

mezoatomok energiasztintjeinek sugárzási eltolódása 1, 2

mezo-hidrogénatom 1, 2

mezo-hidrogénatom első szintjeinek eltolódása

M j-fotonok

molekulaszínképek

molekula elektronszínképe

molekula hullámfüggvénye

molekula rezgési színképe

monopólusáram

monopólusmomentum

mozgás centrális erőtérben

mozgás Coulomb-térben

multipólusmomentumok, hadronoké

multipólussugárzás, mágneses

müonáram

müonhurok

müonos polarizáció járuléka, vákuumé

müonos polarizáció, vákuumé 1, 2

müon–elektron szórás hatáskeresztmetszete

müon mágneses momentuma