Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

s

s

sajátenergiás betétrész, elektroné

sajátenergiás betétrész, fotoné

sajátenergiás diagramok, elektroné

sajátenergiás függvény, fotoné

sajátérték, térenergiáé

sajátfüggvények, perturbálatlan Hamilton-operátoré

saját Lorentz-csoport

Salpeter–Bethe-egyenlet

sávszél

Schrödinger-egyenlet 1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9

Schrödinger-egyenlet, nemrelativisztikus 1, 2

Schrödinger-egyenlet, pozitróniumé 1, 2

Schrödinger-hullámfüggvény 1, 2, 3

Schrödinger-operátor 1, 2, 3

Schrödinger-operátor, időtől nem függő

Schrödinger-reprezentáció

sebességoperátor, nemrelativisztikus

síkhullám amplitúdója

síkhullám, normált

síkhullám

skalár gömbfüggvények

skalár hullámfüggvényű részecskék

skalár potenciál Fourier-komponense

skalár szórás 1, 2

sorfejtés, 1∕c hatványai szerint

sorfejtés parciális amplitúdok szerint 1, 2

sorfejtés polarizációs operátoré

spektrális eloszlás 1, 2

spektrális eloszlás, sugárzásé

spektrális sugárzás intenzitása

spektrális sűrűség, kettős

spektrális sűrűség

spektroszkópiai szimbólumok

Spence-függvény 1, 2

spinoperátorok, részecskéké

spinorjelölések

spinorok 1, 2

spinorok, belső paritása

spinorok, és négyesvektorok kapcsolata

spinorok, háromdimenziósak

spinorok, magasabb rendűek

spinorok összeejtése(kontrakciója)

spinorok, transzformációs szabálya

spinorok, tükrözése

spinorreprezentáció

spinortér, Hamilton-operátora

spinortér, másodkvantálása

spin és statisztika kapcsolata

spin háromdimenziós operátora

spin-hullámfüggvények

spin mozgásának relativisztikus egyenlete

spin mozgása külső térben

spin nélküli részecske állapota

spin–pálya kölcsönhatás 1, 2, 3

spin–pálya kölcsönhatás energiája

spin–spin kölcsönhatás

spin–spin típusú, magkölcsönhatás

spin–tengely kölcsönhatás

spontán párképződés

standard reprezentáció, hullámfüggvényeké

standard reprezentáció

Stark-effektus 1, 2

Stark-effektus, hidrogénatom szintjeié 1

2

Stark-effektus, négyzetes

statisztikus súlyok

Stokes-paraméterek 1, 2, 3

sugárzási eltolódás, atomi szinteké

sugárzási eltolódás, mezoatomok energiaszintjeié

sugárzási eltolódás relatív nagysága

sugárzási hatáskeresztmetszet korrekciója

sugárzási korrekció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

sugárzási korrekciók, Coulomb-törvényé

sugárzási korrekciók, elektromágneses tér egyenleteihez

sugárzási korrekciók, hatáskeresztmetszeté

sugárzási korrekciók, külső téren való elektronszórásé

sugárzási korrekciók, szórási amplitúdóé 1, 2

sugárzási korrekció, első

sugárzási korrekció, hatáskeresztmetszeté

sugárzási rekombináció teljes hatáskeresztmetszete

sugárzás differenciális hatáskeresztmetszete

sugárzás differenciális valószínűsége

sugárzás, gyors elektronoké

sugárzás, intenzitásának spektrális eloszlása

sugárzás, intenzitásának szögeloszlása

sugárzás intenzitása

sugárzás, kétatomos molekuláké 1, 2

sugárzás polarizációja

sugárzás, részlegesen polarizált magé

sugárzás spektrális eloszlása

sugárzás szögeloszlása 1, 2

sugárzás, teljes klasszikus intenzitása

sugárzás, ultrarelativisztikus esetben

sugárzás valószínűsége 1, 2

sűrűségmátrix 1, 2, 3

sűrűségmátrix, fotoné

sűrűségmátrix négydimenziós alakja, fotoné 1, 2, 3

sűrűségmátrix, polarizációs 1, 2, 3

sűrűségmátrix, polarizálatlan részecskéké

sűrűségmátrix, polarizált fotoné

sűrűségmátrix, pozitroné 1, 2

sűrűségmátrix szimmetrikus része

sűrűségmátrix, ultrarelativisztikus esetben

sűrűség, energiáé 1, 2

sűrűség, impulzusé 1, 2

sűrűség, Lagrange-függvényé

sűrűség, mágneses momentumé

sűrűség, spektrális

sűrűség, tér Lagrange-függvényéé