Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

3. Népesség

3. Népesség

 1. Francois Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. Weinheim-München: Juventa Verlag, 1997. 179.

 2. A legfontosabb mutatókra lásd: Huw Jones: Population Geography. London: Paul Chap- man, 1990. 96-98.

 3. Ambrosius-Hubbard: Social and Economic History of Twentieth-Century Europe. 5.

 4. Wolfram Fischer: Wirtschaft, Gesellschaft und Staat in Europa, 1914-1980. In Wolfram Fischer et al. (Hrsg.): Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 6. Stuttgart: Klett-Cotta, 1987. 17. A népességszám részletes alakulására: Brian R. Mit- chell: European Historical Statistics, 1750-1975. London: Macmillan, 1980. 29-37. Franz Rothenbacher: The European Population, 1850-1945. Basingstoke: Palgrave, 2002. Franz Rothenbacher: The European Population since 1945. Basingstoke: Palgrave, 2005.

 5. Fischer: Wirtschaft, Gesellschaft und Staat in Europa, 1914-1980. 19-20.

 6. Jean-Claude Chesnais: The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Impli- cations – A Longitudinal Study of Sixty-Seven Countries Covering the Period 1720-1984. Oxford: Oxford University Press, 1992. D. Kirk: Demographic transition theory. Population Studies, vol. 50 (1996) no. 3. 361-387.

 7. Ansley J. Coale: The Demographic Transition. In United Nations (ed.): The Population Debate. New York: United Nations, 1975. 347-355.

 8. A modellnek léteznek három és ötnél több szakaszból álló megfogalmazásai is. Höpf- linger: Bevölkerungssoziologie. 34.

 9. Hablicsek László: Az első és a második demográfiai átmenet Magyarországon és Közép-Kelet- Európában. Budapest: KSH, 1995. 12. Jean-Claude Chesnais: The Demographic Transition. Oxford: Oxford University Press, 1992.

 10. A. J. Coale – S. C. Watkins (eds.): The Decline of Fertility in Europe. Princeton: Princeton University Press, 1986.

 11. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 40-42.

 12. Klinger András: A megyék termékenységi arányszámai az utolsó 150 évben. Statisztikai Szemle, 58. évf. (1980) 1. sz. 74-85.

 13. Acsády György – Klinger András: Magyarország népesedése a két világháború között. Budapest: KJK, 1965. 9.

 14. Coale-Watkins: The Decline of Fertility in Europe. Susan Cotts Watkins: From Provinces into Nations: Demographic Integration in Western Europe, 1870-1960. Princeton: Princeton University Press, 1991. 55-83.

 15. Jean-Louis Rallu – Alain Blum: European Population. In Alain Blum – Jean-Louis Rallu (ed.): European population II.: Demographic Dynamics. Paris: John Libbey Eurotext, 1993. 3-6., 11-14., 18-28.

 16. Paul Demeny: Early fertility decline in Austria-Hungary: A lesson in demographic transition. In D. V. Glass – Roger Revelle (eds.): Population and Social Change. London: Arnold, 1972. 153-172. Dányi Dezső: Regionális fertilitási sémák Magyarországon a 19. század végén. Demográfia, XX. évf. (1977) 1. sz. 56-87.

 17. Jean-Paul Sardon: Generation Replacement in Europe since 1900. Population: An English Selection, vol. 3 (1991) 22.

 18. David Coleman: New Patterns and Trends in European Fertility: International and Sub-National Comparisons. In David Coleman (ed.): Europe's Population in the 1990s. Oxford: Oxford University Press, 1996. 11.

 19. David Coleman: European demographic systems of the future: convergence or diver- sity? In Human resources in Europe at the dawn of the 21st century. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Community, 1992. 141-179.

 20. Acsády György – Klinger András: Magyarország népesedése a két világháború között. Budapest: KJK, 1965. 25.

 21. Rallu-Blum: European Population. 13-14.

 22. Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. Budapest: Osiris, 2000. 130.

 23. Charles Tilly: Historical Study of Vital Processes. In Charles Tilly (ed.): Historical Studies of Changing Fertility. Princeton: Princeton University Press, 1978. 18-20.

 24. A determinánsok katalógusát lásd: Andorka Rudolf: A gyermekszám a fejlett országokban. Budapest: Gondolat, 1987. 87-248.

 25. Deborah Sporton: Fertility: the Lowest Level in the World. In Daniel Noin – Robert Woods (eds.): The Changing Population of Europe. Oxford: Blackwell, 1993. 58.

 26. Lásd pl.: Richard A. Easterlin: The Economics and Sociology of Fertility: A Synthesis. In Charles Tilly (ed.): Historical Studies of Changing Fertility. Princeton: Princeton University Press, 1978. 57-133.

 27. Michael Anderson: British population history, 1911-1991. In Michael Anderson (ed.): British population history: From the Black Death to the present day. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 390.

 28. M. Murphy: Economic models of fertility in post-war Britain – a conceptual and statis- tical reinterpretation. Population Studies, vol. 46 (1992) 235-257.

 29. Ronald Inglehart: The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Postin- dustrial Societies. American Political Science Review, vol. 65 (1971) no. 4. 991-1017.

 30. P. Aries: Two successive motivations for the declining birth rate in the West. Population and Development Review, vol. 6 (1980) 645-650.

 31. Dirk J. van de Kaa: The past of Europe's demographic future. European Review, vol. 7 (1999) no. 4. 537.

 32. R. Lesthaeghe – J. Surkyn: Cultural dynamics and economic theories of fertility change.

Population and Development Review, vol. 14 (1988) 1-45.

 1. Andorka: Gyermekszám a fejlett országokban. 282.

 2. Andorka: Gyermekszám a fejlett országokban. 285.

 3. Andorka: Gyermekszám a fejlett országokban. 283.

 4. Andorka: Gyermekszám a fejlett országokban. 282-283.

 5. S. Molnár Edit: Családi értékek – magatartások – demográfiai tendenciák. Századvég, 14. köt. (1997) 31-54.

 6. Paul Demeny: Early fertility decline in Austria-Hungary. 170. Andorka Rudolf: A regionális termékenységkülönbségeket befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. Demográfia, 12. évf. (1969) 1-2. sz. 114-124. Andorka Rudolf: A születésszám gazdasági és társadalmi tényezői Magyarországon. Valóság, 12. évf. (1969) 3. sz. 26-39. Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története. Valóság, 18. évf. (1975) 6. sz. 45-61.

 7. Jean-Claude Chesnais: Population Trends in the European Community, 1960-1986. European Journal of Population, vol. 3 (1987) 281-296.

 8. Josef Ehmer: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie, 1800-2000. München: Oldenbourg, 2004. 34-35.

 9. Brian R. Mitchell: European Historical Statistics, 1750-1975. London: Macmillan, 1981.

 1. 110. Oscar W. Gabriel – Frank Brettschneider (Hrsg.): Die EU-Staaten im Vergleich. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994. 498-499.

 1. A demográfiai tendenciákra átfogóan: Rothenbacher: The European Population, 18501945. 3-73.

 2. Daniel Noin: Spatial Inequalities in Mortality. In Noin-Woods (eds.): The Changing Population of Europe. 46-47.

 3. Rothenbacher: The European Population since 1945. 172. Willian C. Cockerham: Health and Social Change in Russia and Eastern Europe. New York: Routledge, 1999. 174.

 4. Hablicsek: Az első és második demográfiai átmenet Magyarországon és Közép-Kelet-Európá- ban. 15.

 5. Guang Guo: Mortality Trends and Causes of Deaths: A Comparison Between Eastern and Western Europe, 1960s-1980s. European Journal of Population, vol. 9 (1993) no. 3. 287-312.

 6. Józan Péter: Epidemiológiai válság Magyarországon a kilencvenes években. I-II. Statisztikai Szemle, 72. évf. (1994) 1. sz. 5-20., 72. évf. (1994) 2. sz. 101-123.

 7. Marek Okolski: East-West Mortality Differentials. In Blum-Rallu (eds.): European Population II. 165-189.

 8. France Mesle: Mortality in Eastern and Western Europe: A Widening Gap. In Coleman (ed.): Europe's Population in the 1990s. 132-133.

 9. Erre részletesen lásd: Tomka: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. 30-32.

 10. A különbség nem csak a szélső értékek között csökkent, amint azt a relatív szórás változásának dinamikája kiválóan mutatja: míg a nők és férfiak várható átlagélettartama terén 1900-ban 8-8% volt a relatív szórás, addig ez 1950-re már 5, illetve 3%-ra, 1990-re pedig 2, illetve 1%-ra mérséklődött. Tomka: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. 130-131.

 11. Coleman: European demographic systems of the future. 175.

 12. Béla Tomka: Demographic Diversity and Convergence in Europe, 1918-1990: The Hun- garian Case. Demographic Research, vol. 6 (2002) no. 2. 17-48.

 13. Mesle: Mortality in Eastern and Western Europe. 127.

 14. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 169.

 15. Ennek klasszikus megfogalmazása: T. McKeowns: The Modern Rise of Population. New York – London: Arnold, 1976.

 16. John Burnett: Housing and the Decline of Mortality. In R. Schoefield – D. Reher – A. Bi- deau (eds.): The Decline of Mortality in Europe. Oxford: Clarendon Press, 1991. 158-176.

 17. Robert Woods: Public Health and Public Hygiene: The Urban Environment in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In Schoefield-Reher-Bideau (eds.): The Decline of Mortality in Europe. 233-247.

 18. R. Spree: Der Rückzug des Todes. Der epidemiologische Übergang in Deutschland wahrend des 19. und 20. Jahrhunderts. Historical Social Research, vol. 23 (1998) 4-43.

 19. Ehmer: Bevölkerungsgeschichte. 38-41.

 20. A kelet-nyugati divergenciáról, különösen a kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedések körében: Guang Guo: Mortality Trends and Causes of Deaths: A Comparison Between Eastern and Western Europe, 1960s-1970s. European Journal of Population, vol. 9 (1993) no. 3. 287-312. Józan Péter: A halandóság alakulása Magyarországon. In Ko- vacsics József (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Budapest: KSH,

 1. 376.

 1. Marek Okolski: East-West Mortality Differentials. In Blum-Rallu (eds.): European Population II. 165-189. Mesle: Mortality in Eastern and Western Europe. 140-141. Józan Péter: A halandóság alakulása Magyarországon. 376.

 2. Cockerham: Health and Social Change in Russia and Eastern Europe. 245-251.

 3. Hablicsek: Az első'és a második demográfiai átmenet. 39.

 4. Losonczi Ágnes: Ártó-védőtársadalom. Budapest: KJK, 1989. 320-321.

 5. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 161.

 6. Összefoglalóan: Klaus J. Bade: Migration in European History. Oxford: Blackwell, 2003.

 7. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 97.

 8. Dudley Baines: Emigration from Europe, 1815-1930. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 2-5. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 106.

 9. Karsai László: Holokauszt. Budapest: Pannonica, 2001. 15.

 10. Bade: Migration in European History. 199-206.

 11. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 115.

 12. Ehmer: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie. 31.

 13. Sarah Collinson: Europe and International Migration. New York: Pinter Publishers, 1993. 40.

 14. Peter Marschalck: Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984. 87.

 15. Rainer Ohlinger – Catalin Turliuc: Minoritites into Migrants: Emigration and Ethnic Unmixing in Twentieth Century Romania. In Rainer Ohlinger – Karen Schönwalder – Triadafilos Triadafilopoulos (eds.): European Encounters: Migrants, Migration and European Societies since 1945. Aldershot: Ashgate, 2003. 64.

 16. Heinz Fassmann – Rainer Münz: European East-West Migration, 1945-1992. In Robin Cohen (ed.): The Cambridge Survey of World Migration. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 473-474.

 17. Leslie Page Moch: Moving Europeans: Historical Migration Practices in Western Europe. In Cohen (ed.): The Cambridge Survey of World Migration. 126-130.

 18. Stephen Castles – Mark J. Miller: The Age of Migration: International Population Move- ments in the Modern World. New York: The Guilford Press, 1993. 57-60.

 19. Dudley Baines: European Immigration since 1945. In Max-Stephan Schulze (ed.): Western Europe: Economic and Social Change since 1945. London: Longman, 1999. 179-180.

 20. Bade: Migration in European History. 246.

 21. Heinz Fassmann – Rainer Münz: Patterns and Trends of International Migration in Western Europe. In Heinz Fassmann – Rainer Münz (eds.): European Migration in the Late Twentieth Century: Historical Patterns, Actual Trends, and Social Implications. Alder- shot: Edward Elgar, 1994. 16-18.

 22. Castles-Miller: The Age of Migration. 19-26.

 23. Peter Stalker: The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration. Geneva: ILO, 1994. 91., mint idézi: Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 137.

 24. Baines: European Immigration since 1945. 188.

 25. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 138.

 26. Christian Joppke: Immigration and the Nation-State: The United States, Germany, and Great Britain. Oxford: Oxford University Press, 1999. 147-259.

 27. Ceri Peach – Alisdair Rogers – Judith Chance – Patricia Daley: Migration and Ethni- city. In A. H. Halsey – Josephine Webb (eds.): Twentieth-Century British Social Trends. London: Macmillan, 2000. 166-167.

 28. Stalker: The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration. 95., mint idézi Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 140.

 29. A jelenkori tendenciákra lásd: Spéder Zsolt: Változások az ezredfordulón (Társadalmi mobilitás és vándorlás). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris,

 1. 275.

 1. Dirk J. van de Kaa: Europe's Second Demographic Transition. Population Bulletin, vol. 42 (1987) no. 3. 3-57.

 2. Coleman: New Patterns and Trends in European Fertility. 15.

 3. John Salt: Migration Pressures on Western Europe. In Coleman (ed.): Europe's Population in the 1990s. 92-126.

 4. R. Münz: Immigration Trends in Major Destination Countries. In P. Demeny – G. McNicol (eds.): Encyclopedia of Population. New York: Thomson and Gale, 2003. 519523., mint idézi: Spéder Zsolt: Változások az ezredfordulón (Társadalmi mobilitás és vándorlás). 275.

 5. World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration. Geneva: International Organization for Migration, 2005.141., mint idézi: Spéder: Változások az ezredfordulón (Társadalmi mobilitás és vándorlás). 275.

 6. Salt: Migration Pressures on Western Europe. 100.

 7. Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck,

 1. 240.

 1. Salt: Migration Pressures on Western Europe. 120.

 2. Höpflinger: Bevölkerungssoziologie. 185.

 3. Emily Grundy: Population Ageing in Europe. In Coleman (ed.): Europe's Population in the 1990s. 291.