Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1915

1915

január 27.Az orosz csapatok ismét benyomulnak a Kárpátok térségébe.

március 1.Megindul a rendszeres autóbusz-közlekedés Budapesten.

április 25.Rakovszky István katolikus néppárti képviselő javaslatot terjeszt elő a parla mentben a frontkatonák választójoggal való felruházásáról.

május 1.Ante Trumbic vezetésével Londonban megalakul a Jugoszláv Bizottság, célja a délszlávok lakta területek egyesítése egyetlen államban.

május 2.Az osztrák-magyar csapatok Gorlicénél áttörik az orosz frontot, és megkezdik Galícia felszabadítását.

május 23.Olaszország hadat üzen az Osztrák-Magyar Monarchiának.

június 23.Az isonzói (doberdói) harcok kezdete az olasz harctéren.

november 1.Megjelenik a Kassák Lajos által szerkesztett Tett című folyóirat elsőszáma.

november 14.Eduard Benes, Tomas Masaryk és Milan Rastislav Stefánik vezetésével Párizs ban megalakul a Cseh Külföldi Bizottság. Célja az önálló csehszlovák állam megteremtése.

november végeA központi hatalmak csapatai befejezik Szerbia elfoglalását.

december 28.Bevezetik a kenyérjegyet.