Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1919

1919

január 1.A csehszlovák csapatok elfoglalják Pozsonyt.

január 11.A Nemzeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnöki minőségben ideiglenes államfői hatáskörrel ruházza fel.

január 12.A csehszlovák csapatok elfoglalják Ungvárt.

január 18.Párizsban megkezdi tárgyalásait a békekonferencia.

január 24.A bukaresti román országgyűlés becikkelyezi Bukovina, Besszarábia és Erdély egyesülését Romániával.

január 27.Meghal Ady Endre.

január 29.Megjelenik az 1919:VI. néptörvény a magyarországi németek önrendelkezési jogáról és autonómiájáról.

február 16.Megjelenik az 1919:XVIII. néptörvény a „földmívelő nép földhöz juttatásáról”.

február 19.Gróf Bethlen István vezetésével megalakul a konzervatív Nemzeti Egyesülés Pártja.

február 21.Letartóztatják a Kommunista Párt vezetőit; a Vörös Ujság megjelenése szü netel.

február 26.A párizsi békekonferencia határozatot hoz semleges zóna létesítéséről a magyar és a román csapatok között.

március 12.Megjelenik az 1919:XIX. néptörvény a Felvidék szlovákok lakta területeinek autonómiájáról.

március 20.Vix alezredes átadja Károlyinak a békekonferencia február 26-ai döntését az új román-magyar demarkációs vonalról.

március 21.A kormány elutasítja az antant március 20-ai jegyzékét. – A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetői kikiáltják a Tanácsköztársaságot. Megalakul a Forradalmi Kormányzótanács.

március 26.Megjelenik a Forradalmi Kormányzótanács rendelete a bányák, ipari üzemek, pénzintézetek és lakóházak szocializálásáról; a csendőrség és a rendőrség helyébe a Vörös Őrség lép.

április 3.Megjelenik a Forradalmi Kormányzótanács rendelete a közép- és nagybirtokok szocializálásáról.

április 6-8.Tanácsválasztások.

április 12.Bethlen István vezetésével Bécsben Antibolsevista Comité alakul.

április 16.A román hadsereg támadást indít a Tanácsköztársaságellen.

április 30.A román csapatok a Tisza vonaláig nyomulnak előre.

május 5.Gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakít Aradon.

május 9.A Vörös Hadsereg sikeres ellentámadásba kezd Salgótarjánnál a csehekkel szemben.

május 30.A Vörös Hadsereg északi hadjáratának kezdete.

május 31.Károlyi Gyula újjáalakítja kormányát Szegeden. Horthy Miklós hadügymi niszter irányításával megkezdődik a Nemzeti Hadsereg szervezése.

június 10.A Vörös Hadsereg eléri Bártfát.

június 16.Eperjesen kikiáltják a Szlovák Tanácsköztársaságot.

június 18-24.Ellenforradalmi felkelések a Duna-Tisza közén és a fővárosban.

június 30.A békekonferencia ultimátumainak engedelmeskedvea Vörös Hadsereg megkezdi a Felvidék kiürítését.

július 20.A Vörös Hadsereg átkel a Tiszán, és megkísérli a Tiszántúl felszabadítását.

július 30.A Vörös Hadsereg offenzívája összeomlik; a román csapatok átkelnek a Tiszán.